W imieniu Ambasady Peru informujemy, że Peruwiańska Agencja Promocji Inwestycji Prywatnych (Proinversión) opublikowała zaproszenie do składania ofert na realizację projektów „Połączenie 220kV Reque-Nueva Carhuaquero, podstacje, linie i związane z nimi przedłużenia” oraz „Podstacja Nueva Tumbes 220/60 kV – 75 MVA i linia przesyłowa 60kV Nueva Tumbes – Tumbes”.

Projekt „Połączenie Reque-Nueva Carhuaquero 220kV, podstacje, linie i związane z nimi rozszerzenia”, o wartości 29,8 mln USD, zwiększy zdolności przesyłowe i umożliwi zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną na północy – zwłaszcza w prowincjach Chiclayo i Lambayeque – i zapewni optymalne połączenie między Peru a Ekwadorem. Z kolei projekt „Podstacja Nueva Tumbes 220/60 kV – 75 MVA i linia przesyłowa 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes” (7,9 mln USD) zwiększy o 58 % zdolność transformacji aby uniknąć przeciążenia podstacji Zorritos w związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną na tym obszarze, a tym samym uniknąć przyszłych ograniczeń w świadczeniu tej usługi.

Projekty te, które mają być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmują projektowanie, finansowanie, budowę, eksploatację i utrzymanie. Prace zostaną powierzone oferentowi, który zaproponuje najniższy całkowity koszt usługi, zgodnie z warunkami przetargu. Szacowana wartość inwestycji w projekty wynosi łącznie 37,70 mln USD, a okres obowiązywania koncesji dla obu projektów wynosi 30 lat od daty rozpoczęcia komercyjnej działalności. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na drugi kwartał 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu w języku angielskim oraz z szczegółowymi warunkami przetargu na stronie projektu.

Data publikacji: 12.10.2021
Translate »