Zgłoś swoją inicjatywę koordynatorowi regionalnemu

13 listopada 2023 roku rusza 16. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP), międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie inicjatyw biznesowych. Hasłem promującym tegoroczną edycję są „rewolucje technologiczne”. Zapraszamy samorządy, stowarzyszenia, organizacje biznesowe, uczelnie, szkoły, urzędy pracy, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu, media i firmy oraz wszystkich, którym zależy na szerzeniu postaw proprzedsiębiorczych i rozwoju gospodarczym naszego regionu. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest Koordynatorem Regionalnym ŚTP w województwie kujawsko-pomorskim.

Na zgłoszenia wszystkich inicjatyw czekamy do 6.11.2023 r. Prosimy o przesłanie propozycji planowanych wydarzeń podając datę i godzinę, temat, miejsce wydarzenia oraz logotyp organizatora na adres maciej.gorecki@barr.pl.  Wydarzenia powinny mieć miejsce między 13, a 19 listopada 2023 r.

Dlaczego tematem przewodnim są rewolucje technologiczne? Popularność, jaką dziś zdobywa chat GPT wskazuje, że jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. Czy jesteśmy świadomi szans i zagrożeń, jakie ze sobą niosą? Nowoczesne technologie coraz bardziej nas otaczają i rozwijają się na naszych oczach.

Jeśli ta tematyka jest Tobie i Twojej organizacji bliska i chcesz się podzielić swoją wiedzą, zachęcamy do zorganizowania wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Data publikacji: 02.10.2023
Translate »