logo BARR

Drodzy Przedsiębiorcy,

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz planują wspólnie pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa dofinansowanie dla projektu, wspierającego rozwój działalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt skierowany będzie do firm, posiadających siedzibę na terenie gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz (zobacz na mapie).

 

Konkurs, w którym zamierzamy wystąpić o unijne dofinansowanie, dopuszcza zaplanowanie w projekcie wielu różnorodnych form wsparcia dla przedsiębiorców. Mogą to być, między innymi:

 

  • organizacja spotkań informacyjnych, na temat konkretnych rynków zagranicznych lub specyfiki działalności eksportowej w konkretnych branżach,
  • prowadzenie szkoleń, dotyczących różnorodnych zagadnień, związanych z prowadzeniem działalności eksportowej (kwestie prawne, księgowe, organizacyjne, kulturowe itd.),
  • wsparcie finansowe i organizacyjne udziału przedsiębiorców w targach i wystawach zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
  • ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych i pomoc w wyszukiwaniu partnerów na rynkach docelowych,
  • opracowywanie analiz rynków zagranicznych, zarówno pod kątem danej branży, jak i na potrzeby indywidualnego przedsiębiorstwa,

 

Chcemy, by planowany przez nas projekt znacząco przyczynił się do wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP w naszym regionie, i by przewidziane w nim działania, jak najlepiej odpowiadały na realne potrzeby lokalnych przedsiębiorców, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu lub rozszerzeniu działalności eksportowej. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej internetowej ankiety, której celem jest zdiagnozowanie owych potrzeb. Nie powinno to Państwu zająć więcej niż 10 minut. Pozyskane informacje pomogą nam znacząco w przygotowaniu wartościowego merytorycznie projektu, który istotnie wesprze eksportowe plany firm z naszego regionu.

 

Ankietę będzie można wypełnić do 27 października. Wypełnienie ankiety do niczego Państwa nie zobowiązuje i nie stanowi deklaracji udziału w projekcie, w przypadku jego realizacji. Jednak przedsiębiorstwa, które zechcą poświęcić swój czas, będą mogły liczyć na to, że jako pierwsze będą informowane o możliwości uzyskania wsparcia i będą zapraszane do naboru na uczestników projektu.

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie i,  jeśli wyrażą Państwo taką chęć w ankiecie, obiecujemy informować Państwa o losach naszego projektu, w przypadku uzyskania dofinansowania na jego realizację.