Nazwa firmy:
EKOTER ochrona środowiska Michał Schmidt
Dane firmy
Ulica:
K. Libelta
Numer domu:
5
Numer lokalu:
1
Kod pocztowy:
85-080
Miasto:
Bydgoszcz

Telefon:

Strona www:
Adres e-mail:
Kontakt z firmą
Imię:
Michał
Nazwisko:
Schmidt
Stanowisko:
właściciel

Telefon:
Adres e-mail:
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
Podstawowe PKD:
71.12.Z
Dodatkowe PKD:
71.20.B
Dodatkowe PKD:
72.19.Z
Dodatkowe PKD:
74.90.Z

Branża:
Doradztwo biznesowe i prawne, Odnawialne źródła energii
Informacje dodatkowe
Rok założenia firmy:
2006
Liczba pracowników:
1-10

Informacje o firmie:
EKOTER ochrona środowiska prowadzi kompleksową obsługę firm i instytucji w zakresie ochrony środowiska od 1991 roku. Służymy Państwu pomocą w uzyskaniu wymaganych przez prawo decyzji odpowiednich organów administracji publicznej oraz szeroko pojętym doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie:
Główny zakres usług: DOKUMENTACJE - karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP), - raporty o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ), - pozwolenia zintegrowane, - pozwolenia na wytwarzanie odpadów, - zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie oraz transport odpadów, - pozwolenia wodnoprawne, - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, - zgłoszenie instalacji, PONADTO - naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - uregulowanie spraw związanych z odpadami, - KOBiZE, - PRTR, - sprawozdania GUS, - zezwolenia CO2, - analizy akustyczne, - analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, - technologie oczyszczania ścieków przemysłowych wraz z wdrożeniem, - audyty środowiskowe, - audyty zgodności z wymaganiami prawa polskiego oraz wymogami korporacyjnymi w zakresie ochrony środowiska, - analizy porealizacyjne, - przygotowanie pism z prośbą o interpretację przepisów do Ministerstwa Środowiska, Urzędów Marszałkowskich, WIOŚ itp., - ZARZĄDZANIE ochroną środowiska w firmie - kompleksowa obsługa w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska w tym prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości, oraz inne wynikające z Prawa Ochrony Środowiska. Realizacja każdego zlecenia nadzorowana jest przez nasze Biuro od początku do końca, tj. od opracowania dokumentacji i złożenia jej w odpowiednim urzędzie, poprzez postępowanie administracyjne, aż do momentu uzyskania stosownych decyzji.
Załączone grafiki:
Translate »