Nazwa firmy:
Innowacje Społeczne Sp. z o.o. non profit
Dane firmy
Ulica:
Poznańska
Numer domu:
27
Numer lokalu:
4
Kod pocztowy:
85-129
Miasto:
Bydgoszcz

Telefon:

Adres e-mail:
Kontakt z firmą
Imię:
Rafał
Nazwisko:
Bagrowski
Stanowisko:
kadra zarządzająca

Telefon:
Adres e-mail:
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
Podstawowe PKD:
70.22.Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA
Dodatkowe PKD:
58.11.Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
Dodatkowe PKD:
85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Dodatkowe PKD:
85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE

Branża:
Doradztwo biznesowe i prawne, Edukacja i szkolnictwo, Pozostała działalność usługowa
Informacje dodatkowe
Rok założenia firmy:
2018
Liczba pracowników:
1-10

Informacje o firmie:
Spółka non profit „Innowacje społeczne” z o.o. od ponad trzech lat realizuje usługi zlecone w ramach dziennych domów pobytu w Bydgoszczy, Wierzchosławicach, Inowrocławiu i Malborku, polegających na zajęciach aktywizująco-animacyjnych, psychologicznych oraz arteterapeutycznych. Społeczny charakter wyżej wymienionego przedsięwzięcia podkreśla fakt znaczącego udziału organizacji pozarządowej w statutowej działalności przedsiębiorstwa. Misją działalności spółki jest łączenie zasad efektywności ekonomicznej z zaspokajaniem istotnych społecznie potrzeb takich, jak: edukacja, opieka, pomoc, aktywizacja oraz integracja. Jesteśmy organizacją uczącą się - elastycznie reagujemy na wszelkie nowe wyzwania pojawiające się w przestrzeni społecznej, rynkowej oraz instytucjonalnej. Beneficjent posiadając wykwalifikowaną kadrę gotową do podjęcia działań diagnostycznoterapeutycznych oraz edukacyjnych zakłada szerokie zainteresowanie opracowanym systemem kompleksowego wsparcia osób starszych i niesamodzielnych. Spółka non profit „Innowacje społeczne” realizowała granty finansowane z Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, jest także beneficjentem projektu 1.3.1. „Voucher badawczy”, a w 2019 prowadziła zadania w ramach opieki niestacjonarnej nad osobami niepełnosprawnymi z Miasta Bydgoszczy w ramach realizacji Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Innowacje Społeczne sp. z o.o. jest także partnerem Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie:
Spółka oferuje szeroko pojęte usługi społeczne, wśród nich ⇒ organizacja kursów i szkoleń z zakresu działalności pożytku publicznego ⇒ pisanie wniosków projektowych, doradztwo i consulting w zakresie realizacji projektów ⇒ badania społeczne oraz rynkowe – przygotowywanie metodologii, opracowywanie wskaźników, przeprowadzanie badań, prezentacja raportów końcowych, ⇒ konsultacje, analizy oraz raporty eksperckie – ilościowa oraz jakościowa analiza danych zastanych, ⇒ usługi opiekuńcze (dzieci, młodzież, seniorzy) – prowadzenie działalności w zakresie usług społecznych w tym, przede wszystkim, całorocznej opieki dziecięcej i senioralnej, ⇒ innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne – szkolenia dla firm oraz instytucji, studia podyplomowe, kursy zawodowe, itp., ⇒ organizacja konferencji, sympozjów oraz seminariów, ⇒ działalność wydawnicza – przygotowanie, korekta, skład oraz publikacja wydawnictw reklamowych, naukowych oraz popularno-naukowych, ⇒ doradztwo organizacyjno-prawne w zakresie przygotowania oraz prowadzenia usług społecznych, ⇒ marketing, PR oraz komunikacja społeczna (w tym social media) – przygotowanie oraz prowadzenie profesjonalnych kampanii reklamowych promujących nowoczesne usługi społeczne,
Załączone grafiki:
Translate »