Nazwa firmy:
Mediator Jolanta Koczorowska
Dane firmy
Ulica:
Beskidzka
Numer domu:
4
Numer lokalu:
17
Kod pocztowy:
85-166
Miasto:
Bydgoszcz

Telefon:

Kontakt z firmą
Imię:
Jolanta
Nazwisko:
Koczorowska
Stanowisko:
właściciel

Telefon:
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
Podstawowe PKD:
69.10.Z
Dodatkowe PKD:
70.21.Z
Dodatkowe PKD:
85.60.Z

Branża:
Doradztwo biznesowe i prawne, Edukacja i szkolnictwo, Pozostała działalność usługowa, Inne Mediacja
Informacje dodatkowe
Rok założenia firmy:
2020
Liczba pracowników:
1-10

Informacje o firmie:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi mediacyjne. Mediacja jest alternatywą do wniesienia sprawy na drogę postępowania sądowego. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania sporu na tle prawnym i jego zakończenie poprzez zawarcie ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. W drodze mediacji można rozwiązać kwestie dotyczące m.in. spraw z zakresu prawa gospodarczego, pracowniczego rodzinnego, cywilnego, w tym np. sprawy o zapłatę, o należyte wykonanie umowy, roszczenia wynikające z umów na roboty budowlane, kary umowne, zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego, spory pomiędzy organami przedsiębiorstwa, sprawy o zachowek, działu spadku, ustanowienia służebności, sporów granicznych, zniesienia współwłasności, konfliktów sąsiedzkich, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich, podziału majątku wspólnego, roszczenia wynikające z umów cywilnych, wysokość alimentów, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywanie kontaktów z dziećmi, zaspokajanie potrzeb rodziny, ustanie obowiązku alimentacyjnego, sprawy pracownicze itp. Warto zdecydować się na mediację ponieważ: • umożliwia stronom wypracowanie porozumienia w szybkim czasie, a nie wielu miesięcy czy lat, tak jak jest w przypadku rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, • ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem czyli na jej podstawie można prowadzić egzekucję komorniczą • jest tańszą i najszybszą formą rozwiązywania konfliktów między stronami/przedsiębiorstwami, • rozwiązanie konfliktu za pomocą mediacji pozwalana na dalszą współpracę kontrahentów i pozytywne relacje np. w rodzinie. Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby prywatne, instytucje i firmy będące w konflikcie, które swój spór chcą rozwiązać w drodze mediacji. W mojej obecności i przy moim wsparciu strony konfliktu wypracowują ugodę, która formalnie reguluje kwestie sporne i pozwala uniknąć długich oraz kosztownych procesów sądowych. Więcej o mojej firmie znajdziesz na stronie www.mediacja.bydgoszcz.pl

Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie:
Jestem zainteresowana współpracą z adwokatami, radcami prawnymi, firmami windykacyjnymi, zarządcami nieruchomości, wszystkimi firmami prowadzącymi sprzedaż, roboty budowlane itp.
Załączone grafiki:
Translate »