Nazwa firmy:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.
Dane firmy
Ulica:
Toruńska
Numer domu:
103
Kod pocztowy:
85-817
Miasto:
Bydgoszcz

Telefon:

Adres e-mail:
Kontakt z firmą
Imię:
Dział
Nazwisko:
Marketingu
Stanowisko:
dział marketingu/public relations

Telefon:
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
Podstawowe PKD:
36.00.Z, 37.00.Z
Dodatkowe PKD:
38.11.Z, 38.12.Z, 38.21.Z, 8.22.Z, 71.20.B, 43.22.Z, 42.21.Z, 43.13.Z
Dodatkowe PKD:
71.12.Z, 90.04.Z, 82.99.Z, 35.11.Z, 35.14.Z, 96.09.Z, 70.10.Z, 70.22.Z

Branża:
Administracja publiczna i IOB, Branża instalacyjna, Budownictwo, Pozostała działalność usługowa, Inne wod.-kan.
Informacje dodatkowe
Rok założenia firmy:
1900
Liczba pracowników:
> 251

Informacje o firmie:
Jako Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. poza realizacją naszych podstawowych zadań, czyli dostarczaniem wody i odprowadzaniem oraz oczyszczaniem ścieków, oferujemy także ponad 50 usług specjalistycznych dla firm, zakładów przemysłowych, instytucji i klientów indywidualnych. Klientom zapewniamy między innymi: usługi projektowo-budowlane, w tym usługę „Projektujemy i budujemy”, w ramach której opracowujemy dokumentacje projektowe i wykonujemy przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne sanitarne i kanalizacyjne deszczowe, usługi wodociągowe, w tym naprawy wodociągu i lokalizacje wycieków na przewodach wodociągowych, usługi wodomierzowe, w tym wymiany wodomierzy i usługi instalacyjne, usługi kanalizacyjne, w tym naprawy kanalizacji, czyszczenia kanalizacji i przeglądy kanalizacji kamerą TV, usługi eksploatacyjne, w tym eksploatacje wodomierzy ogrodowych, eksploatacje obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, usługi laboratoryjne, w tym badania wody, ścieków i osadów, doradztwo technologiczne w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, usługi geologiczne, w tym badania gruntu pod budowę domów i obiektów oraz obsługa studni głębinowych, usługi pozostałe, w tym dezynfekcje i płukania instalacji wodociągowych i obsługa pomp głębinowych.

Jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie:
• realizacji usług z obszaru wod.-kan.
Załączone grafiki:
Translate »