Przedstawiciele Bydgoszczy na misji gospodarczej w Słowenii

W dniach 21-24 kwietnia 2015 r. przedstawiciele Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przebywali w ramach misji gospodarczej w Słowenii.