Promocja oferty inwestycyjnej Bydgoszczy na targach ReDI 2016

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego uczestniczyła w odbywających się w dniach 1-2 czerwca 2016 Targach ReDI w Warszawie, aktywnie promując walory inwestycyjne miasta Bydgoszczy.