Regionalny Fundusz Szkoleniowy rozpoczyna działalność

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1. Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.