Dofinansowanie na proinnowacyjne usługi i inwestycje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach podziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: „Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MSP”. Nabór wniosków będzie trwał od 10 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. i będzie podzielony na 4 etapy.