Sektorowe programy B+R – energia i stal

Na początku sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne nabory w ramach „Sektorowych programów B+R – działania 1.2 PO Inteligentny Rozwój”. Oba konkursy skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców (zarówno z sektora MŚP, jak i dużych podmiotów), który mogą ubiegać się o dofinansowanie prac B+R (badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych).