6 tys. zł. na mentoring zawodowy dla pracodawców zatrudniających studentów/absolwentów UKW

Biuro Karier Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pozyskało środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację zawodową studentów i absolwentów uczelni. W ramach projektu „Biuro Karier pomostem do kariery” pracodawca zatrudniający studenta/absolwenta UKW może otrzymać na mentoring zawodowy dotację w łącznej wysokości 6 tys. zł brutto.