Dzieci do szkoły, a przedsiębiorcy do badań…

Pierwszego września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa nowe konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.