Wsparcie dla start-upów na doradztwo prawne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła pilotażowy program dla małych i średnich start-upów, w ramach którego mogą się one starać o wsparcie na doradztwo prawne przy zawieraniu umów inwestycyjnych.