Wsparcie na poprawę efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

Do 30 marca można składać wnioski o dofinansowanie na rozwiązania promujące efektywność energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w dużych przedsiębiorstwach.