Bydgoszcz partnerem miejskim na IX Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego reprezentuje Bydgoszcz na IX edycji dorocznej konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Tegoroczna edycja odbywa się w Poznaniu, a Bydgoszcz jest jednym z partnerów wydarzenia.

Organizowana w tym roku w Poznaniu konferencja to największe w Polsce wydarzenie dedykowane branży nowoczesnych usług dla biznesu oraz jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Spotkanie jest okazją do przedstawienia najświeższych danych sektorowych i omówienia trendów i prognoz dotyczących przyszłości sektora w Polsce i na świecie.

 

Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem „Polska – miejsce do rozwoju”, co stanowi doskonałe odzwierciedlenie dynamicznego wzrostu sektora w Polsce, który od kilku już lat rozwija się w tempie dwucyfrowym rok do roku, zatrudniając już ponad 240 tysięcy osób na terenie naszego kraju. Wzrost ten jest również coraz bardziej odczuwalny w Bydgoszczy, gdzie w sektorze pracuje już ponad 10 tysięcy osób, a sam ABSL podkreśla, iż wśród 11 największych ośrodków usług biznesowych w Polsce, Bydgoszcz zajmuje pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę udział usług IT w strukturze zatrudnienia centrów usług wspólnych.

Konferencja ABSL gromadzi najważniejszych reprezentantów centrów outsourcingowych z Polski i zagranicy, organizacje wspierające rozwój branży, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Przedstawiciele BARR, oprócz prezentacji oferty inwestycyjnej na stoisku wystawienniczym,  uczestniczą w licznych spotkaniach biznesowych, zabiegając o kolejne projekty inwestycyjne dla naszego miasta.

 

Promocja oferty inwestycyjnej miasta odbywa się w ramach realizowanego projektu „Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail