IT to bydgoska specjalność – nowy raport ABSL

Według najnowszego raportu przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Bydgoszcz znajduje się dziś w gronie najważniejszych lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Nasze miasto zajmuje 1. miejsce w kraju, biorąc pod uwagę udział usług IT w strukturze zatrudnienia centrów BPO, SSC, IT i R&D.