Nagrody i wyróżnienia

Miasto Bydgoszcz jest doceniane w biznesowych rankingach. O atrakcyjności inwestycyjnej oraz o właściwej strategii Miasta, ukierunkowanej na otwartość i zapewnienie możliwie najlepszych warunków do rozwoju gospodarczego, świadczą międzynarodowe wyróżnienia.