Niewielka działalność gospodarcza – „mały ZUS”

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. „małego ZUS”.