warsztaty BARR
Czytaj więcej

Trwa rekrutacja do projektu!

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację uczniów do projektu pn. „Zawodowy rozbieg. Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego”, w ramach którego uczniowie w powyższych jednostek, kształcący w wybranych zawodach, będą mogli wziąć udział w płatnych praktykach i stażach w regionalnych przedsiębiorstwach i dzięki temu podwyższyć swoje kompetencje i wzbogacić doświadczenie zawodowe.

EU
Czytaj więcej

Wsparcie dla branży tekstylnej

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszony został konkurs dla przedsiębiorstw z branży tekstylnej, którego celem jest wsparcie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe wpisujące się w zakres tematyczny konkursu. Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 kwietnia do 15 czerwca br.

Euro
Czytaj więcej

Nowa pula na badania i rozwój w MŚP

Od 4 kwietnia do 29 lipca br. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ogłoszony właśnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, na które czeka w sumie 750 milionów złotych.

Euro
Czytaj więcej

Kolejny konkurs na centra badawczo-rozwojowe

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Od 1 marca do 29 kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Euro
Czytaj więcej

BGK rusza z nowym kredytem technologicznym

Od 7 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego będzie wspierał inwestycje technologiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w pierwszym w tej perspektywie unijnej naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój – Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie będzie miało formę premii technologicznej, czyli środków na spłacenie części kredytu technologicznego zaciągniętego w komercyjnym banku.

EU
Czytaj więcej

Dotacje na aplikacje

Od 21 października do 19 listopada br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie prowadziło nabór na projekty aplikacyjne realizowane przez konsorcja naukowe, składające się z minimum jednej jednostki naukowej oraz jednego przedsiębiorstwa.

Euro
Czytaj więcej

Ochrona własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs z poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail