szkolenie
Czytaj więcej

Sektorowe programy B+R – energia i stal

Na początku sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne nabory w ramach „Sektorowych programów B+R – działania 1.2 PO Inteligentny Rozwój”. Oba konkursy skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców (zarówno z sektora MŚP, jak i dużych podmiotów), który mogą ubiegać się o dofinansowanie prac B+R (badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych).

spotkanie
Czytaj więcej

Rusza Voucher Badawczy dla MŚP z regionu

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji, we współpracy z partnerami: "Pracodawcami Pomorza i Kujaw" Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddziałem w Bydgoszczy, ogłosiła w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” konkurs na granty dla przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych.

Euro
Czytaj więcej

Projekty współpracy międzynarodowej w PO WER

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs z działania 4.3 PO WER, na projekty dotyczące funkcjonowania sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail