Czytaj więcej

Wsparcie proeksportowe dla regionalnych MŚP

Od 31 marca do 30 maja będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących umiędzynarodowienia działalności MŚP z naszego regionu. W ramach ogłoszonego pod koniec lutego br. konkursu z poddziałania 1.5.2 RPO WK-P o dotacje unijne będą mogły obiegać się sieci przedsiębiorstw, rozumiane jako minimum 5 mikro, małych lub średnich podmiotów gospodarczych, niepowiązanych ze sobą.

Euro
Czytaj więcej

Potrójne wsparcie dla zaplecza B+R w regionie

Aż trzy konkursy ogłosił na początku marca Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach poddziałania 1.2.1 RPO WK-P: Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Pierwsze dwa przeznaczone są tylko dla MŚP. Wszystkie dotyczą wyłącznie projektów, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail