Euro
Czytaj więcej

Pół miliarda na linie pilotażowe dla dużych firm

Pięćset milionów złotych przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Czytaj więcej

Międzynarodowy projekt wspierający innowacyjność

Z początkiem maja Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu, którego celem jest wspieranie proinnowacyjnych postaw wśród młodych przedsiębiorców. Poza BARR, w projekt pn. „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”, zaangażowane są następujące instytucje otoczenia biznesu:

Euro
Czytaj więcej

Wsparcie dla badań w dużych przedsiębiorstwach

Od 1 czerwca do 30 grudnia będzie trwał nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekty składane w ramach tego konkursu mogą dotyczyć badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację tym razem mogą się ubiegać wyłącznie duże przedsiębiorstwa.

Euro
Czytaj więcej

Rusza kolejna tura „Bonów na Innowacje”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Bony na innowacje dla MŚP. W trwającym od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. naborze, przedsiębiorcy będą mogli pozyskać do 70% (w przypadku średnich firm), lub nawet do 80% (w przypadku mikro i małych podmiotów) kosztów kwalifikowalnych, których wartość musi mieścić się pomiędzy 60 a 400 tysięcy złotych.

kariera
Czytaj więcej

Dotacje na „Badania na rynek”

Miliard złotych przeznaczy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

warsztaty BARR
Czytaj więcej

Trwa rekrutacja do projektu!

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację uczniów do projektu pn. „Zawodowy rozbieg. Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego”, w ramach którego uczniowie w powyższych jednostek, kształcący w wybranych zawodach, będą mogli wziąć udział w płatnych praktykach i stażach w regionalnych przedsiębiorstwach i dzięki temu podwyższyć swoje kompetencje i wzbogacić doświadczenie zawodowe.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail