Euro
Czytaj więcej

Wsparcie dla badań w dużych przedsiębiorstwach

Od 1 czerwca do 30 grudnia będzie trwał nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekty składane w ramach tego konkursu mogą dotyczyć badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację tym razem mogą się ubiegać wyłącznie duże przedsiębiorstwa.

Euro
Czytaj więcej

Rusza kolejna tura „Bonów na Innowacje”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Bony na innowacje dla MŚP. W trwającym od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. naborze, przedsiębiorcy będą mogli pozyskać do 70% (w przypadku średnich firm), lub nawet do 80% (w przypadku mikro i małych podmiotów) kosztów kwalifikowalnych, których wartość musi mieścić się pomiędzy 60 a 400 tysięcy złotych.

kariera
Czytaj więcej

Dotacje na „Badania na rynek”

Miliard złotych przeznaczy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

warsztaty BARR
Czytaj więcej

Trwa rekrutacja do projektu!

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację uczniów do projektu pn. „Zawodowy rozbieg. Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego”, w ramach którego uczniowie w powyższych jednostek, kształcący w wybranych zawodach, będą mogli wziąć udział w płatnych praktykach i stażach w regionalnych przedsiębiorstwach i dzięki temu podwyższyć swoje kompetencje i wzbogacić doświadczenie zawodowe.

EU
Czytaj więcej

Wsparcie dla branży tekstylnej

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszony został konkurs dla przedsiębiorstw z branży tekstylnej, którego celem jest wsparcie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe wpisujące się w zakres tematyczny konkursu. Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 kwietnia do 15 czerwca br.

Euro
Czytaj więcej

Nowa pula na badania i rozwój w MŚP

Od 4 kwietnia do 29 lipca br. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ogłoszony właśnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, na które czeka w sumie 750 milionów złotych.

Euro
Czytaj więcej

Kolejny konkurs na centra badawczo-rozwojowe

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Od 1 marca do 29 kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail