Euro
Czytaj więcej

Projekty współpracy międzynarodowej w PO WER

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs z działania 4.3 PO WER, na projekty dotyczące funkcjonowania sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.

Czytaj więcej

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

W czerwcu 2017 roku wprowadzone zostały zmiany ułatwiające dochodzenie wierzytelności oraz zabezpieczające terminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany przepisów obejmują wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od liczby zatrudnianych osób czy też branży, w której prowadzą działalność gospodarczą. Głównym celem jest wzmocnienie praw i gwarancji wierzycieli, zwłaszcza spośród małych i średnich przedsiębiorców.

spotkanie
Czytaj więcej

Ułatwienia w postępowaniu administracyjnym

Od 1 czerwca 2017 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks postępowania administracyjnego. Celem jego zmiany jest zarówno poprawa pozycji przedsiębiorców oraz obywateli przy załatwianiu spraw urzędowych, jak i szybsze ich rozstrzyganie. Przede wszystkich nowe przepisy usprawniają i skracają procedurę administracyjną.

Czytaj więcej

Warsztaty pt. „Budowanie oferty inwestycyjnej” dla przedstawicieli członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

W związku z podjętą współpracą pomiędzy Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, 20 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej biura ZIT BTOF przy ul. Jagiellońskiej 61 odbyły się warsztaty pt. „Budowanie oferty inwestycyjnej”. Wydarzenie skierowane zostało do pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za kontakt z inwestorami.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail