SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Wszystkich zainteresowanych projektem i udziałem w misjach zapraszamy na spotkanie informacyjne.

 

16.10. 2019 r. (środa) w godz. 10.00-12.30 , ul. Dworcowa 81B, sala D10 II piętro

 

Na spotkanie obowiązuje rejestracja.

NABÓR PRZEDSIĘBIORSTW NA MISJE GOSPODARCZE

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w misjach gospodarczych organizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”.

 

Udział w misji gospodarczej umożliwi przedsiębiorstwu dokonanie rozpoznania rynku zagranicznego, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zagranicznymi kontrahentami.

 

Cele powinny być zrealizowane poprzez podpisanie listów intencyjnych, zdobycie kontraktów handlowych z zagranicznymi kontrahentami oraz wejście na nowe zagraniczne rynki.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie?

 

Do udziału w projekcie zapraszamy MŚP, które prowadzą działalność na terenie jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, tj. posiadają na tym obszarze siedzibę lub oddział (zgodnie z KRS) albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z CEIDG). Gminy wchodzące w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz: Miasto Bydgoszcz, Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo i Żnin.

 

Udział w misji gospodarczej gwarantuje:

 

  1. opracowanie Indywidualnych Programów Wsparcia Internacjonalizacji,
  2. szkolenie przygotowujące do udziału wyjeździe,
  3. rekomendację podmiotów na spotkania B2B, które mają na celu wyszukiwanie i dobór partnerów do współpracy,
  4. organizację wyjazdu na misję gospodarczą związaną z targami i wystawami za granicą, w ramach której zostanie zapewnione minimum: transport z Bydgoszczy do miejsca organizacji targów i analogicznie powrót, nocleg w hotelach, wyżywienie, przejazdy na miejscu, bilety wstępu na targi, opiekę organizacyjną na miejscu, ubezpieczenie.

 

Warunek otrzymania wsparcia

 

UWAGA!!! Warunkiem udziału w misji gospodarczej jest posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii internacjonalizacji, spełniającej minimalne wymogi określone w „Regulaminie naboru”.

Strategia powinna przedstawiać realną koncepcję działań planowanych do podjęcia przez przedsiębiorstwo i ich skutki dla procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Strategia internacjonalizacji powinna być dokumentem strategicznym zawierającym określone kierunki związane z rozwojem działalności eksportowej przedsiębiorstwa oraz wprowadzeniem produktów bądź usług na wybrane rynki zagraniczne. Strategia internacjonalizacji (strategia eksportowa) powinna stanowić swego rodzaju plan marketingowy wprowadzenia produktu/ów na wybrane rynki eksportowe oraz koncepcję rozwoju internacjonalizacji w oparciu o zdefiniowany model biznesowy.

 

Wkład własny

 

Przedsiębiorstwa w ramach wyjazdu pokrywają co najmniej 15 % wydatków kwalifikowalnych netto. Podatek VAT w ramach projektu jest niekwalifikowalny. Wkład własny będzie powiększony o należny podatek VAT, zarówno od kwoty wkładu własnego, jak też od kwoty dofinansowania.

 

Planowany termin uruchomienia naboru

 

Formularze zgłoszeniowe z kompletem załączników, obejmujących: załączniki dot. Pomocy publicznej (formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) lub Pomocy de minimis (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) przyjmujemy od 04.11.2019 r. do 18.11.2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy z kompletem wymaganych załączników należy składać następującymi kanałami: osobiście lub pocztą / kurierem na adres Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4 c, 85-059 Bydgoszcz (sekretariat, II piętro) – przy czym za datę złożenia formularza przyjmuje się datę jego wpływu do BARR, a nie datę nadania.

Szczegółowe informacje:

Malwina Witucka-Krygier, e-mail: projekty@barr.pl, tel. 885 556 799.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail