FUNDUSZ EKSPORTOWY

 

GRANTY dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 

Przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co?

 

I. GRANTY na:

 

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

 

II. Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów.

 

Wsparcie skierowane do MŚP, które posiadają potencjał eksportowy, a dotychczas nie eksportowały lub są początkującymi eksporterami.

 

Startujący eksporter – przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Ile?

 

 1. Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie nie wyższe niż 200 000 euro,
 2. w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startującego eksportera – maks. 30 000 zł.

Poziom dofinansowania

 

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch form pomocy:

 

I. Dla schematu pomocy de minimis:

 

 1. 100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej – dla startujących eksporterów (MŚP),
 2. GRANTY dla startujących eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 85%
 • mały przedsiębiorca – maks. 80%
 • średni przedsiębiorca – maks. 75%
 1. GRANTY dla eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 75%
 • mały przedsiębiorca – maks. 70%
 • średni przedsiębiorca – maks. 65%

 

II. Dla schematu pomocy publicznej – 50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.

Nabór wniosków

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia planowany jest na początku 2019 roku.

Biuro projektu

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 699 54 86, e-mail: grantynaeksport@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Punkty kontaktowe dla przedsiębiorców

 

Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki, chełmiński  oraz tucholski

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Ul. Unii Lubelskiej 4C (pokój T4, II piętro), 85-059 Bydgoszcz

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 52 580 84 59, e-mail: msp@barr.pl

strona internetowa: barr.pl

 

Toruń oraz powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Miasto Grudziądz, rypiński, wąbrzeski,  aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz Miasto Włocławek.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

strona internetowa: www.iph.torun.pl

Dodatkowe informacje o projekcie

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu realizuje projekt pt.: „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 52 813 745,00 PLN, wkład 16 887 255,00 PLN.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu.

 

Planuje się, że w efekcie zostanie wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 158 przedsiębiorstw, w tym 73 startujących eksporterów.

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – czerwiec 2021

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail