FUNDUSZ EKSPORTOWY

 

GRANTY dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 

Przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co?

 

I. GRANTY na:

 

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

 

II. Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów.

 

Wsparcie skierowane do MŚP, które posiadają potencjał eksportowy, a dotychczas nie eksportowały lub są początkującymi eksporterami.

 

Startujący eksporter – przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Ile?

 

 1. Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie nie wyższe niż 200 000 euro,
 2. w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startującego eksportera – maks. 30 000 zł.

Poziom dofinansowania

 

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch form pomocy:

 

I. Dla schematu pomocy de minimis:

 

 1. 100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej – dla startujących eksporterów (MŚP),
 2. GRANTY dla startujących eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 85%
 • mały przedsiębiorca – maks. 80%
 • średni przedsiębiorca – maks. 75%
 1. GRANTY dla eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 75%
 • mały przedsiębiorca – maks. 70%
 • średni przedsiębiorca – maks. 65%

 

II. Dla schematu pomocy publicznej – 50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków na strategie od 25 marca!

 

Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ogłasza nabór wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.

 

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Biuro projektu

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 699 54 86, e-mail: grantynaeksport@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Punkty kontaktowe dla przedsiębiorców

 

Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki, chełmiński  oraz tucholski

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00

tel.: 52 585 88 80, e-mail: msp@barr.pl

strona internetowa: barr.pl

 

Toruń oraz powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Miasto Grudziądz, rypiński, wąbrzeski,  aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz Miasto Włocławek.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

strona internetowa: www.iph.torun.pl

Dodatkowe informacje o projekcie

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu realizuje projekt pt.: „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 52 813 745,00 PLN, wkład 16 887 255,00 PLN.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu.

 

Planuje się, że w efekcie zostanie wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 158 przedsiębiorstw, w tym 73 startujących eksporterów.

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – czerwiec 2021

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail