Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, realizuje projekt pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w regionie poprzez bezpośrednie i pośrednie wsparcie działalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz promocję gospodarczą tego obszaru.

Wsparcie dla MŚP

 

Pomoc dla MŚP będzie polegała na opracowaniu i wdrożeniu indywidualnych planów wsparcia internacjonalizacji dla minimum 26 przedsiębiorstw, wybranych w procedurze konkursowej. Każde z nich będzie mogło wykorzystać do 100 000 zł na dofinansowanie takich działań, jak udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych, a także wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych. Ponadto, dla szerokiego grona MŚP organizowane będą cykliczne spotkania informacyjno-szkoleniowe o tematyce proeksportowej.

Promocja gospodarcza obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

 

Promocja gospodarcza opierać się będzie na trzech elementach:

 

  • przygotowaniu pakietu profesjonalnych materiałów promocyjnych i kampanii medialnej;
  • stworzeniu bazy ofert inwestycyjnych;
  • wyjazdach przedstawicieli gmin i powiatów na zagraniczne i krajowe targi o międzynarodowym charakterze.

Dodatkowe informacje

 

Całkowita wartość projektu wynosi 7.425.250,69 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.709.950,47 zł.

 

Okres realizacji projektu: sierpień 2018 – lipiec 2023.

 

Główne założenia projektu przedstawiono również w prezentacji (PDF).

Kalendarium

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail