Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla Inwestorów, Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie Park oferuje około 65 ha wolnych terenów. Dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z potrzebami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha.

Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Badania geologiczne wykazały, że teren odpowiada standardom w zakresie stanu gleby i wód podziemnych. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej.

 

Część terenu Parku funkcjonuje jako specjalna strefa ekonomiczna.

 

Szczegółowy wykaz działek BPPT – zobacz

 

Panorama 3D terenu

www.bppt.pl

Newsletter

email marketing powered by FreshMail