While realising the investment, the investor is obliged to obtain various opinions, agreements and conditions from competent bodies and individuals. The list presented below includes contact details which will allow investors to obtain detailed information on key issues.

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa (The Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Office, Department of Infrastructure and Agriculture)
1-3 Konarskiego Street, 85-066 Bydgoszcz,
tel. (0048) 52 34 97 500
www.bydgoszcz.uw.gov.pl/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy (The Regional Sanitary and Epidemiological Station in Bydgoszcz)
27 Kościuszki Street, 85-079 Bydgoszcz
tel. (0048) 52 515 40 20
http://www.ppis.bydgoszcz.pl/

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Dział Techniczny (The Municipal Water and Sewage Company in Bydgoszcz Sp. z o.o., Technical Department)
103 Toruńska Street, 85-817 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 32 32 200
http://www.mwik.bydgoszcz.pl

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Polish Gas Company Sp. z o.o, Branch in Gdańsk, Plant in Bydgoszcz)
42 Jagiellońska Street, 85-097 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 328 51 01
http://www.gdansk.psgaz.pl/

 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (Communal Heat Power Company Sp. z o.o.)
5 Ks. Józefa Schulza Street, 85-315 Bydgoszcz
tel. (0048) 52 30 45 200
http://www.kpec.bydgoszcz.pl

 

Grupa Energetyczna ENEA S.A., Oddział w Bydgoszczy (ENEA Energy Group S.A.)
8 dr. E. Warmińskiego Street, 85-950 Bydgoszcz
tel. (0048) 52 37 42 215
http://www.enea.pl

 

Orange S.A.,
Telefoniczne Centrum Obsługi Klientów Biznesowych
tel. (0048) 93 30
http://www.tp.pl/

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (Municipal Roads and Transportation Office in Bydgoszcz)
174a Toruńska Street, 85-844 Bydgoszcz
tel. (0048) 52 58 22 723
http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/

 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, (Bydgoszcz City Hall, Department of Municipal Utilities and Environmental Protection)
Referat Zieleni – Ogrodnik Miejski (Department of Greenery – the City Gardener)
4a Jezuicka Street, 85-102 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 32 88 466, 58 58 627
Referat Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych
(Department of Permits and Environmental Conditions)
2 Jezuicka Street 2, 85-102 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 32 88 826, -697, -63
e-mail: wgk@um.bydgoszcz.pl

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Prewencja (The National Fire Service, Municipal HQ in Bydgoszcz, Prevention Department)
4 Dąbrowskiego Street, 85-158 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 58 48 800
http://www.kmpspbydgoszcz.pl/

 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Kultury i Współpracy z Zagranicą, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (Bydgoszcz City Hall, Department of Culture and Foreign Cooperation, the City Monuments Conservator)
2 Jezuicka Street, 85-102 Bydgoszcz
tel. (0048-52) 32 88 189
e-mail: wk@um.bydgoszcz.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
81 DworcowaStreet, 85-009 Bydgoszcz
tel.: 52 50-65-666
http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/

PGNiG. BIURO OBSŁUGI KLIENTA BYDGOSZCZ
85-097 Bydgoszcz, 42 Jagiellońska Street
Fax: (58) 325 99 20
http://www.pgnig.pl/kontakt

Newsletter

Free email marketing powered by FreshMail