Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego.

 

Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm.

 

Dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej.

Na co można uzyskać wsparcie?

Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na:

 

Maksymalna wysokość pomocy inwestycyjnej w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim:

 

% Pomoc publiczna przyznawana w tytułu: wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję lub 2-letnich kosztów pracy nowych pracowników

Forma pomocy publicznej: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT

Przykład

Średnie przedsiębiorstwo planuje ponieść nakłady inwestycyjne na rozbudowę zakładu w wysokości 10 mln zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie wynosić 10 mln zł * 45% = 4,5 mln zł. W praktyce przedsiębiorca z nowej działalności będzie zwolniony z podatku dochodowego albo do momentu wykorzystania puli 4,5 mln zł albo do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej wydania).

Jaki jest czas obowiązywania decyzji o wsparciu?

Decyzja o wsparciu wydawana jest na 12 lub 15 lat. Jest to czas, w którym inwestor może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w należnej mu wysokości.

Na jakim terenie można otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na nową inwestycję w większości lokalizacji, zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych (np. własność miasta, gminy, KOWR).

Jak ubiegać się o wsparcie?

5 kroków do uzyskania wsparcia:

Jak uzyskać decyzję o wsparciu?

Warunkiem uzyskania decyzji o wsparciu jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych projektu inwestycyjnego.

Kryteria ilościowe

to minimalne koszty, które zobowiązuje się ponieść inwestor. Wymagana wysokość uzależniona jest od stopy bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja oraz od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o decyzję o wsparciu

 

Kryteria jakościowe

 

Kontakt z PSSE

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Siedziba Spółki:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

tel. 58 740 43 00 | e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

oddział w Toruniu

ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń

tel. 56 653 00 47 | e-mail: torun@strefa.gda.pl

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

oddział we Włocławku

ul. Brzeska 6, pok. 37, 87-800 Włocławek

tel. 601 975 570 | e-mail: wloclawek@strefa.gda.pl

Newsletter

email marketing powered by FreshMail