Pomoc publiczna w PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie trzydzieści pięć podstref o łącznym obszarze 2 246,2929 ha, na którym działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych zasadach – oferuje zatem wyjątkowe możliwości inwestowania.

 

Aktualne oferty terenów inwestycyjnych objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bydgoszczy znajdują się Bazie ofert inwestycyjnych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to IDEALNE MIEJSCE DO INWESTOWANIA.

 

Firmy, które otrzymały zezwolenie na działalność w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie:

 

  • wydatków inwestycyjnych ujętych w wydanym zezwoleniu

oraz/lub

  • poziomu zatrudnienia ujętego w zezwoleniu

 

Maksymalna ilość pomocy wyznaczana jest przez iloczyn jej maksymalnej intensywności oraz wyższej kwoty kosztów (nowej inwestycji lub 2-letnich kosztów pracy nowoprzyjętych pracowników).

 

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej:

 

  • w województwie kujawsko-pomorskim wysokość wskaźnika intensywności pomocy wynosi 35%
  • wskaźnik intensywności to 55% dla małych oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw

 

100 tysięcy EUR to minimalne nakłady inwestycyjne, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona przez przynajmniej 5 lub 3 lata (dla MSP).

 

25% to minimalny udział własny inwestora w nakładach na nową inwestycję.

 

Pomoc regionalna otrzymana z kilku miejsc (zagranicznych oraz krajowych) jest sumowana.

http://www.strefa.gda.pl

Newsletter

email marketing powered by FreshMail