Blog Archives


Polsko–Rumuńskie Forum Ekonomiczne

Zapraszamy do udziału w Polsko-Rumuńskim Forum Ekonomicznym podczas 7 edycji Kongresu590 pt. „Łączymy Wszystkich”, które odbędzie się 22 czerwca w godz. 12:00-16:45 w PTAK WARSAW EXPO, w podwarszawskim Nadarzynie. Forum organizowane jest wspólnie przez Krajowa Izbę Gospodarczą, Ambasadę Rumunii w Polsce oraz Kongres 590.

Główne zagadnienia Forum to wyznaczanie nowych celów współpracy oraz zacieśnienie relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami regionu Trójmorza, w tym Rumunii. Spotkanie podzielone będzie na następujące obszary tematyczne:

 • odbudowa Ukrainy,
 • energetyka,
 • obronność.

W każdym z nich wystąpią przedstawiciele polskiego i rumuńskiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy.

Forum będzie także okazją do znalezienia partnerów biznesowych (spotkania B2B), zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi obu krajów.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek administracji publicznej i instytutów badawczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub wymianą wiedzy i doświadczeń z rumuńskimi partnerami.

Szczegóły oraz link do rejestracji można znaleźć na stronie Krajowej Izby Gospodarczej.

Pożyczka obrotowa dla sektora MŚP

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (K-PFP) ma w swojej ofercie pożyczkę obrotową, która może być finansowym wsparciem dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego.

Przeznaczenie pożyczki obrotowej K-PFP – finansowanie celów obrotowych, tj.:

 • wynagrodzenia dla pracowników,
 • zatowarowanie,
 • zakup półproduktów,
 • pokrycie kosztów za wynajem,
 • wydatki na reklamę,
 • rachunki za prąd,
 • rachunki za telefon,
 • koszty obsługi księgowej i prawnej.

Podstawowe warunki pożyczki:

 • wysokość pożyczki: do 120 tys. zł, dla firm działających krócej niż rok: do 40 tys. zł,
 • oprocentowanie: 8,88% (Oprocentowanie jest stałe – do końca spłaty pozostaje takie, jak zostało wskazane w dniu podpisania umowy pożyczkowej),
 • prowizja: 2,5%,
 • okres spłaty: do 2 lat,
 • karencja w spłacie rat kapitałowych: do 3 miesięcy.

Sprawdź szczegóły na stronie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego  lub dopytaj konsultantów o szczegóły:

Toruń: tel. 56 475 62 95, kom. 737 722 106
Bydgoszcz: kom. 500 293 448 lub 502 469 468
Włocławek: kom. 572 572 026 lub 737 722 103
Grudziądz: kom. 572 572 027
Brodnica (dyżur konsultanta): kom. 572 743 935, e-mail: brodnica@kpfp.org.pl

Dofinansowanie dla MŚP z branży kompozytowej

Celem projektu „Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT” (AMULET) finansowanego z programu UE Horyzont2020  jest tworzenie nowych łańcuchów wartości poprzez wspieranie zastosowania zaawansowanych lekkich materiałów: stopów metali lekkich, kompozytów z osnową ceramiczną oraz kompozytów polimerowych w czterech sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym. AMULET ma za zadanie wykorzystać potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw poprzez międzysektorową, międzyregionalną wymianę wiedzy.

W ramach projektu AMULET zostaną ogłoszone 2 konkursy, których celem jest stworzenie przez MŚP projektów demonstracyjnych B+R ukierunkowanych na wyzwania branżowe ogłoszone w ramach projektu, związane z implementacją zaawansowanych materiałów lekkich w motoryzacji, lotnictwie, energetyce i budownictwie, na realizację których MŚP otrzymają dofinansowanie.

Pierwszy konkurs rozpoczął się 12 kwietnia 2022 roku i potrwa do 30 czerwca 2022!

W ramach I etapu konkursu organizowane są 4 spotkania informacyjne w formule online, tzw. Info Days, na których będzie się można dowiedzieć więcej na temat projektu AMULET, korzyści, jakie płyną z udziału w konkursie, jak również zapoznać się z wyzwaniami z branży automotive, lotniczej, energetycznej i budowlanej ogłoszonymi w ramach konkursu oraz nawiązać współpracę z przyszłymi partnerami konkursowymi.

Najbliższy Info Day organizowany jest w środę 15 czerwca 2022 w godz. 10:00 – 12:00

Program:

10:00 – 10:45: Część 1 – Informacje ogólne:

 • Wstęp
 • Prezentacja dotycząca projektu AMULET oraz korzyści dla MŚP
 • Wytyczne i kryteria do spełnienia w przypadku aplikowania do konkursu
 • Etapy składania wniosku konkursowego
 • Sesja Q&A

11:00 – 12:00: Część 2:

 • Prezentacja wyzwań tematycznych ogłoszonych w ramach konkursu (z podziałem na pokoje)
 • Krótka prezentacja MŚP biorących udział w Info Day
 • Sesja Q&A.

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji można znaleźć na stronie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej.

Wydarzenia organizowane są w języku angielskim.

Stwórz konsorcjum, którezdobędzie 120 000 EUR dofinansowania oraz wsparcie szkoleniowe

Przedłużamy termin zgłoszeń na misje gospodarcze

Nowe funkcjonalności w Access2Markets

Platforma Access2Markets zawiera informacje zarówno dla importerów, jak i dla eksporterów, można tam znaleźć: taryfy celne, podatki i procedury celne, reguły pochodzenia, bariery handlowe, wymogi dotyczące produktów na rynku, w odniesieniu do wszystkich państw UE i ponad 120 rynków eksportowych na całym świecie.

Platforma cały czas jest ulepszana, obecnie dodano kolejne, nowe funkcje:

 1. Wyszukiwania informacji dot. restrykcji, zakazów jakie wprowadziła Rosja i Białoruś w eksporcie towarów, które mogą mieć znaczący wpływ na zaopatrzenie rynku Unii Europejskiej, w tym i Polski. Komisja Europejska podaje dwa przykłady dla drewna i zboża.
 2. Usług i Inwestycji (Services and Investment) obecnie dla Kanady i Wielkiej Brytanii, w zakresie świadczenia określonych usług (zakładka ta będzie rozbudowywana o kolejne usługi i kraje).
 3. Procurement, która obejmuje informacje w zakresie możliwości udziału w przetargach rządowych w zamówieniach publicznych w Kanadzie i Japonii (zakładka ta będzie rozbudowywana o kolejne kraje).

Wymienione zakładki dostępne są na stronie tytułowej ccess2Markets.
Istnieje możliwość wyboru obsługi również w języku polskim.

Targi wynalazków i innowacyjności E-NNOVATE 2022 w Bydgoszczy

W dniach 8-10 czerwca odbędzie się 3. edycja targów wynalazków i innowacji E-NNOVATE. Ich celem jest promocja innowacji w skali światowej, łączenie nauki z biznesem oraz wspieranie wystawców we wszelakich działaniach upowszechniających osiągniecia naukowe. Wydarzenie dedykowane jest wynalazcom, innowatorom, start-upom, małym i dużym firmom, szkołom, jak i instytutom naukowym, dając im możliwość zaprezentowania swoich wynalazków przed międzynarodowym gronem wybitnych naukowców oraz potencjalnych inwestorów.  

Tegoroczna edycja odbędzie się w formie hybrydowej. 8-10 czerwca w Audytorium Novum Politechniki Bydgoskiej spotkają się polscy i zagraniczny wystawcy, aby zaprezentować swoje innowacyjne pomysły. Wtedy też wręczone zostaną nagrody E-NNOVATE 2022, a uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania relacji naukowych i biznesowych z potencjalnymi partnerami oraz wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Technologie bezodpadowe”. Z kolei w dniach 14-15 czerwca odbędzie się część online, w ramach której zaplanowano  m.in. szkolenia i dyskusje panelowe.

Organizatorem wydarzenia jest firma IBS Global. W tym roku po raz kolejny targi zostały objęte patronatem IFIA i WIIPA – największych organizacji skupiających naukowców z całego świata. Wydarzenie wspierają też  m.in.: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Patentowy RP, Miasto Bydgoszcz oraz Politechnika Bydgoska.

Więcej szczegółów i agendę można znaleźć na stronie wydarzenia.

E-NNOVATE 2022_Strona_1_Strona_1

Kurs „Przedsiębiorstwo gotowe na przyszłość”

Polski Fundusz Rozwoju (PRF) stworzył dla firm bezpłatny kurs online „Przedsiębiorstwo gotowe na przyszłość” – cykl 12 nagrań opowiadających o wyzwaniach, z którymi przyjdzie się mierzyć każdej firmie. Na uczestników kursu czeka pięć modułów tematycznych, gdzie eksperci dzielą się wiedzą merytoryczną i podpowiadają m. in.: jak usprawniać procesy?, gdzie szukać oszczędności?, z jakich narzędzi korzystać?, jak przekonać zarząd do planowanych zmian?

Aby skorzystać z kursu wystarczy zarejestrować się na platformie kursowej. Ukończenie kursu online oraz prawidłowe rozwiązanie testu końcowego pozwala na uzyskanie certyfikatu PFR.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie  Polskiego Funduszu Rozwoju.

Welcomony Forum w Toruniu

30-31 maja w Toruniu odbędzie 29. edycja kongresu „Welconomy Forum”. Spotkają się tam przedstawiciele świata polityki, biznesu oraz nauki. W tym roku udział wezmą między innymi Ambasadorowie Ukrainy i Litwy w Polsce. Wśród licznych sesji panelowych omawiane będą m.in. tematy: „Rewitalizacja miast – jak to robić skutecznie?”, „Uchodźstwo wyzwaniem dla ekonomii społecznej”, „Suwerenność energetyczna Polski – kierunki działań”, „Galopująca inflacja i zmiany podatkowe w Polsce”, „Koniunktura w obliczu pandemii i wojny”. Partnerem zagranicznym tegorocznej edycji konferencji jest Republika Litewska. Kraj ten będą reprezentować zarówno przedstawiciele rządu, ambasady, jak i przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji znajduje się na stronie Welconomy Forum.  

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.

Znajdź partnerów biznesowych na targach Web Summit

Informujemy, iż przedłużamy nabór wniosków do dnia 22 czerwca 2022 roku do godz. 15:00.

Zdobądź dofinansowanie dla swojej firmy na udział w wydarzeniu Web Summit w dniach 1-3 listopada 2022 r. Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej do Lizbony.

Web Summit

Web Summit to największe w Europie wydarzenie poświęcone nowym technologiom, gromadzące startupy i firmy z szerokorozumianej branży IT (ICT, fin-tech, deep-tech, cyberbezpieczeństwo i inne).

Wydarzenie umożliwia nie tylko zaprezentowanie swoich pomysłów, ale i nawiązanie kontaktów, znalezienie inwestorów i klientów.

Co zapewniamy

 • udział 2-osobowej delegacji z każdej zgłoszonej firmy,
 • bilety lotnicze w obie strony,
 • hotel ze śniadaniami i transferem za granicą,
 • ubezpieczenie,
 • bilety wstępu na Web Summit w dniach 1-3 listopada 2022 r.,
 • stały dyżur telefoniczny (helpdesk) w terminie wyjazdu.

Zasady udziału

Udział przedsiębiorców w misji będzie dofinansowany maksymalnie w 85%, a pomoc udzielana w ramach projektu przyznawana będzie w formie pomocy de minimis.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi.

Szacowany koszt wyjazdu dla przedsiębiorcy (udział 2-osobowej delegacji) wynosi 3 900,00 zł netto (+ VAT + VAT od dofinansowania).

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

Aby wziąć udział w misji należy zapoznać się z Regulaminem i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie udziału w Misji,
 • strategię internacjonalizacji (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis,
 • oświadczenia dot. uczestnictwa.

Kontakt

tel. 52 585 88 80, e-mail: projekty@barr.pl

Załączniki

Misja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” realizowanego przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

unijne logotypy

Wyjedź na SMM do Hamburga

Informujemy, iż przedłużamy nabór wniosków do dnia 22 czerwca 2022 roku do godz. 15:00.

Zdobądź dofinansowanie dla swojej firmy na udział w wydarzeniu SMM w dniach 6-8 września 2022 r. Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej do Hamburga.

SMM

Podczas targów SMM, profesjonaliści z branży morskiej ze wszystkich części świata uzyskają pełny przegląd innowacji ze wszystkich sektorów i oczywiście w końcu znów będą mogli cieszyć się możliwością spotkań na żywo na terenie targów, jak również podczas towarzyszących branżowych konferencji. Transformacja cyfrowa, a także zmiana klimatu i transformacja energetyki morskiej wymagają przełomowych, możliwych do wdrożenia rozwiązań – wszystkie one zajmują centralne miejsce podczas 30. SMM.

Co zapewniamy

 • udział 2-osobowej delegacji z każdej zgłoszonej firmy,
 • bilety lotnicze w obie strony,
 • hotel ze śniadaniami i transferem za granicą,
 • ubezpieczenie,
 • bilety wstępu na SMM w dniach 6-8 września 2022 r.,
 • stały dyżur telefoniczny (helpdesk) w terminie wyjazdu.

Zasady udziału

Udział przedsiębiorców w misji będzie dofinansowany maksymalnie w 85%, a pomoc udzielana w ramach projektu przyznawana będzie w formie pomocy de minimis.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi.

Szacowany koszt wyjazdu dla przedsiębiorcy (udział 2-osobowej delegacji) wynosi 2 550,00 zł netto (+ VAT + VAT od dofinansowania).

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

Aby wziąć udział w misji należy zapoznać się z Regulaminem i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie udziału w Misji,
 • strategię internacjonalizacji (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis,
 • oświadczenia dot. uczestnictwa.

Kontakt

tel. 52 585 88 80, e-mail: projekty@barr.pl

Załączniki

Misja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” realizowanego przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

unijne logotypy
Translate »