Blog Archives


Zmiana warunków umownych w świetle Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

Zmiana warunków umownych w świetle Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych w regulacjach dotyczących waloryzacji umów o roboty budowlane oraz możliwość waloryzacji wynagrodzenia wykonawców na rynku prywatnym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cel szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi zasadami waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, wskazanie najistotniejszych postanowień umownych w tym zakresie, właściwe zabezpieczenie interesów podwykonawcy.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku budowlanym.

Plan szkolenia

Blok I. Zmiana umowy o zamówienie publiczne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • klauzule przeglądowe w umowie na roboty budowlane, dostawy lub usługi,
 • obowiązek waloryzacji umowy podwykonawczej,
 • pojęcie istotnej zmiany umowy,
 • zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Blok II. Zmiana umowy o roboty budowlane w świetle Kodeksu Cywilnego:

 • Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Czy zawsze?
 • Zmiana umowy po jej zawarciu – najczęstsze problemy,
 • Zmiana terminu wykonania robót,
 • Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – kosztorysowe i ryczałtowe. Roboty dodatkowe (zaniechane), groźba rażącej straty,
 • Jak ustalać wynagrodzenie, żeby nie stracić?

Szkolenie poprowadzą:

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Michał Sobierajski – od 2015 roku radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu. W swojej praktyce koncentruje się na kompleksowej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej na rzecz uczestników procesu budowlanego. Stale poszukuje rozwiązań zabezpieczających wykonawców oraz ułatwiających im dochodzenie roszczeń. Prowadził sprawy sądowe dotyczące procesu budowlanego począwszy od małych inwestycji, po kontrakty autostradowe. Na co dzień współpracuje z Kancelarią Prawną Goldwin Wesołowski i Wspólnicy.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych oraz Kancelaria Prawna Goldwin Wesołowski i Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Реєстрація бізнесу

Реєстрація бізнесу

Ви родом з України і думаєте про відкриття компанії в Польщі? Приходьте на тренінг, який проводиться в рамках програми Бидгощської агенції регіонального розвитку «Акселерація дій!» та дізнайтеся, як зареєструвати приватного підприємця в Польщі. Зустріч буде перекладена українською мовою.   Партнер заходу – Fundacja ADRA Polska.

Аудиторія

Тренінг адресований людям, які думають про відкриття власної справи.

План навчань

 • Заявка CEIDG-1 – обговорення структури,
 • поетапне заповнення заявки CEIDG-1.

Про спікера

Тренінг проводитиме Maciej Górecki, доктор філософії, в.о. керівника відділу підтримки підприємництва Агенції регіонального розвитку м. Бидгощ, академічний лектор, сертифікований тренер з підприємництва, який займається організацією навчання підприємців своїй професійній діяльності та бізнес-консалтингом у широкому розумінні, адресованим людям, які думають про започаткування бізнесу.

Організатори

logo BARR
Logo Fundacja Adra

Організатор та партнери

Тренінг організовано в рамках програми «Акселерація дій!». Партнерами проекту є Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Партнером цього  тренінгy, що проводиться українською мовою, є Fundacja ADRA Polska.

Як проходитиме реєстрація на тренінг?

Якщо ви зацікавлені в участі в тренінгу, будь ласка, заповніть форму, яка доступна нижче. Після реєстрації на тренінг співробітник BARR надсилає електронною поштою (на адресу, вказану при реєстрації) підтвердження реєстрації на тренінг.

Ваша бізнес-ідея – розробіть бізнес-план!

Ваша бізнес-ідея - розробіть бізнес-план!

Ви родом з України і думаєте про відкриття власної справи в Польщі? Приходьте на тренінг, що проводиться в рамках програми Бидгощської агенції регіонального розвитку «Акселерація дій!» та дізнайтеся, як написати бізнес-план вашого бізнесу. Зустріч буде перекладена українською мовою. Партнер заходу – Fundacja ADRA Polska.

Аудиторія

Тренінг адресований людям, які думають про відкриття власної справи.

План навчань

• бізнес план – огляд структури,

• створення бізнес-плану покроково (описова і фінансова частина).

Про спікера

Тренінг проводитиме Maciej Górecki, доктор філософії, в.о. керівника відділу підтримки підприємництва Агенції регіонального розвитку м. Бидгощ, академічний лектор, сертифікований тренер з підприємництва, який займається організацією навчання підприємців своїй професійній діяльності та бізнес-консалтингом у широкому розумінні, адресованим людям, які думають про започаткування бізнесу.

Організатори

logo BARR
Logo Fundacja Adra

Організатор та партнери

Тренінг організовано в рамках програми «Акселерація дій!». Партнерами проекту є Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Партнером цього  тренінгy, що проводиться українською мовою, є Fundacja ADRA Polska.

Як проходитиме реєстрація на тренінг?

Якщо ви зацікавлені в участі в тренінгу, будь ласка, заповніть форму, яка доступна нижче. Після реєстрації на тренінг співробітник BARR надсилає електронною поштою (на адресу, вказану при реєстрації) підтвердження реєстрації на тренінг.

Формування бізнес-ідеї за моделлю Business Canvas

Формування бізнес-ідеї за моделлю Business Canvas

Ви родом з України і думаєте про відкриття власної справи в Польщі? Приходьте на тренінг, що проводиться в рамках програми Бидгощської агенції регіонального розвитку «Акселерація дій!» та дізнайтеся, як написати бізнес-модель вашого бізнесу. Зустріч буде перекладена українською мовою. Партнер заходу – Fundacja ADRA Polska.

Мета навчання

 Ознайомлення учасників з принципами створення моделі Business Canvas, з метою визначення найважливіших аспектів функціонування їх компанії (ключові партнери, види діяльності, ресурси, ціннісні пропозиції, відносини з клієнтами, канали збуту, сегменти клієнтів, структура доходів і витрат).

Аудиторія

Тренінг адресований людям, які думають про відкриття власної справи.

План навчань

 • Модель Business Canvas – аналіз концепції,
 • Створення моделі Business Canvas крок за кроком.

Про спікера

Тренінг проводитиме Maciej Górecki, доктор філософії, в.о. керівника відділу підтримки підприємництва Агенції регіонального розвитку м. Бидгощ, академічний лектор, сертифікований тренер з підприємництва, який займається організацією навчання підприємців своїй професійній діяльності та бізнес-консалтингом у широкому розумінні, адресованим людям, які думають про започаткування бізнесу.

Організатори

logo BARR
Logo Fundacja Adra

Організатор та партнери

Тренінг організовано в рамках програми «Акселерація дій!». Партнерами проекту є Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Партнером цього  тренінгy, що проводиться українською мовою, є Fundacja ADRA Polska.

Як проходитиме реєстрація на тренінг?

Якщо ви зацікавлені в участі в тренінгу, будь ласка, заповніть форму, яка доступна нижче. Після реєстрації на тренінг співробітник BARR надсилає електронною поштою (на адресу, вказану при реєстрації) підтвердження реєстрації на тренінг.

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od kwietnia 2023 r.

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od kwietnia 2023 r.

Kwiecień 2023 przyniósł zmiany dotyczące zasiłków macierzyńskich. Dowiedz się na szkoleniu, czego dotyczą.

Plan szkolenia

 1. Zasiłek macierzyński (komu przysługuje)
 2. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego – krótkie omówienie przepisów,
 3. Zmiany w zasiłku macierzyńskim za okres urlopu rodzicielskiego:
 • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • łączenie zasiłku macierzyńskiego z pracą.
 1. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
 2. Ustalanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym

Informacje o prelegentce

Szkolenie poprowadzi Marcelina Paczkowska – starszy referent w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Bydgoszczy, Wydział Zasiłków).

Organizatorzy

logo BARR
logo zus

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Jak pozyskać klientów do sklepu internetowego?

Jak pozyskać klientów do sklepu internetowego?

Domena, hosting, pozycjonowanie strony – jest wiele elementów, o których muszą pamiętać startujący ze sklepem internetowym aby przyciągnąć klientów. O wszystkich z nich dowiesz się podczas kolejnego spotkania z Firmami Jutra.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć sprzedaż produktów lub usług przez internet.

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • jakie są najnowsze trendy w sprzedaży przez internet,
 • w jaki sposób przygotować stronę sklepu na odwiedziny użytkowników,
 • w jaki sposób zadbać o widoczność sklepu w wynikach wyszukiwania,
 • jak reklamować ofertę sklepu w wyszukiwarce i od czego najlepiej zacząć,
 • jak promować sklep w oparciu o media społecznościowe,
 • jak analizować dane i optymalizować działania związane ze sprzedażą.

Informacje o prelegentce

Szkolenie poprowadzi Kamila Gąsior – doradczyni Google w programie Firmy Jutra. Zajmuje się szeroko pojętym marketingiem internetowym. Prowadzi w tym zakresie szkolenia, warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla przedsiębiorców. Przez 4 lata wspierała polskich przedsiębiorców, jako doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje. Bogate doświadczenie zdobyła również na swoich poprzednich stanowiskach w agencjach marketingowych – m.in. w działach SoMe, PR czy w dziale eventowym. Absolwentka szkoły performance marketingu Marketing Masters.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z inicjatorami programu „Firmy Jutra”: Google, Polskim Funduszem Rozwoju i Chmurą Krajową.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Spotkanie z przedsiębiorczością – instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Spotkanie z przedsiębiorczością – instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców

Coraz więcej wiemy o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a w ramach tego m.in. o programach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) jak i FEdKP (Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza). Przyjdź na majowe „Spotkanie z przedsiębiorczością” i dowiedz się, na jakie wsparcie możesz liczyć prowadząc firmę lub myśląc o jej założeniu.

Co na spotkaniu?

Podczas wydarzenia przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu zaprezentują swoje instrumenty wsparcia:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy,
  Oferta usługi Centrum, możliwość skorzystania z konsultacji, wykonania testów m.in. zainteresowań zawodowych, kompetencji.
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  Prezentacja dot. m.in. aktualnych możliwości wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorców.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy,
  Oferta instrumentów wspierających m.in. zakładanie działalności gospodarczej.
 4. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oddział w Bydgoszczy,
  Oferta instrumentów zwrotnych w formie pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP.
 5. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
  Oferta wybranych usług takich jak: Akcja Konsultacja, szkolenia, Baza firm w Regionie, Baza Ofert Inwestycyjnych.

Dlaczego warto uczestniczyć:

 • dowiesz się jakie m.in. dotacje, instrumenty zwrotne czy narzędzia wzmacniające kompetencje są dla Ciebie dostępne,
 • porozmawiasz „na żywo” z przedstawicielami danej instytucji i uzyskasz odpowiedzi na zadane pytania.

Dla kogo?

Zapraszamy zarówno osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej, jak i przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizatorzy

Organizatorem wydarzenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Jak przebiegać będzie rejestracja na Spotkanie?

Osoby zainteresowane udziałem w Spotkaniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) potwierdzenie zapisu.

Praktyka 5 Why i diagram Ishikawy

Praktyka 5 Why i diagram Ishikawy

Podczas warsztatu uzyskasz diagnozę tego, co dobrze działa w Twojej firmie, a co wymaga poprawy. Uczestnikom pomoże w tym praktyka twórczego rozwiązywania problemów 5 why oraz diagram Ishikawy. Pierwsze narzędzie pozwala – przy pięciokrotnym zadaniu pytania „dlaczego?” – dojść do bezpośredniej przyczyny występowania niepożądanych zjawisk w przedsiębiorstwie. Drugie wykorzystywane jest podczas analizy przyczynowo-skutkowej w firmie. Umożliwia dostrzeżenie „wąskich gardeł” wdrożonych procesów i bardziej efektywne zarządzanie. Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie: „dlaczego to nie działa?” oraz co zrobić, by to naprawić.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą polepszyć funkcjonowanie własnego biznesu.

Podczas spotkania:

 • odpowiesz 5 razy na pytanie „dlaczego?” i sprawdzisz, do jakich wniosków doprowadzi Cię finalna odpowiedź,
 • wypełnisz diagram Ishikawy i dowiesz się, co musisz poprawić w zarządzaniu własną firmą.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p. o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator

logo BARR

Jak przebiegać będzie rejestracja na warsztaty?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela BARR  drogą mailową dalszą instrukcją postępowania.

Translate »