Blog Archives


Prawo pracy dla przedsiębiorców 2022

Prawo pracy dla przedsiębiorców 2022

Co nas czeka w prawie pracy w 2022 roku? Zapraszamy na spotkanie na którym omówione zostają zagadnienia, które najbardziej interesują przedsiębiorców.

Treści podejmowane na szkoleniu

 1. Prawo pracy w pigułce
 2. Praca w czasie pandemii
 3. Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.
 4. Projekty zmian w prawie pracy w 2022 r.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi Pani  Magdalena Araczewska – Nadinspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.

Organizatorzy

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw

Planujesz rozwinąć swoją działalność? Weź udział w spotkaniu poświęconym instrumentom wsparcia z których mogą skorzystać lokalni przedsiębiorcy.

Podczas wydarzenia swe oferty zaprezentują następujące instytucje:

 1. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu (Radosław Ostrówka – konsultant).
 2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Oddział PSSE w Toruniu, zwolnienie z podatku dochodowego CIT/PIT na nowe inwestycje, (Joanna Gasek – Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych/ Kierownik Oddziału PSSE w Toruniu).
 3. Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Regionalne w Toruniu, wsparcie BGK dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego (Joanna Nowak – specjalista ds. projektów rozwojowych BGK Region Kujawsko-Pomorski, Rafał Sękowski – ekspert ds. projektów unijnych).
 4. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni, wsparcie finansowe jakie możemy zaoferować lokalnym przedsiębiorcom (Daniela Korthals – ekspert ARP S.A. Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni).

Współorganizatorzy

logo BARR
Logo Pracodawcy Pomorza i Kujaw
logo Agencja Rozwoju Przemysłu
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna logo
logo Bank Gospodarstwa Krajowego

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia, które odbędzie się na platformie MS Teams.

Umowy na roboty budowlane w świetle nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Umowy na roboty budowlane w świetle nowej ustawo Prawo zamówień publicznych

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych w regulacjach dotyczących umów o roboty budowlane oraz możliwość wspólnego wykonania zamówienia w ramach umowy konsorcjum.

Cel szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi elementami konstrukcyjnymi umowy o roboty budowlane, wskazanie najistotniejszych postanowień umownych, właściwe zabezpieczenie interesów podwykonawcy.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych.

Plan szkolenia

Blok I

Prowadzący: Maciej Sarnowski – PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych

 • zmiany wprowadzone nową ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczące umów o roboty budowane,
 • wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych,
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych,
 • zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Blok II

Prowadzący: Mateusz Zaborowski – Goldwin Wesołowski Wspólnicy

Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu robót budowlanych w formie konsorcjum

Umowa konsorcjalna:

 • forma i treść umowy konsorcjalnej,
 • przedmiot umowy konsorcjalnej,
 • charakter prawny konsorcjum,
 • reprezentacja konsorcjum,
 • cel, dla osiągnięcia którego zawierane są umowy konsorcjalne.

Współdziałanie podmiotów w ramach konsorcjum – przykładowe klauzule umowne:

 • lider konsorcjum – zadania, obowiązki, reprezentacja; wynagrodzenie lidera,
 • partnerzy konsorcjum,
 • podział zadań w ramach konsorcjum,
 • podział korzyści i kosztów w ramach konsorcjum,
 • odpowiedzialność zewnętrzna i wewnętrzna konsorcjum,
 • zasady podejmowania decyzji w ramach konsorcjum.

Informacje o prelegentach

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Mateusz Zaborowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako prawnik u jednego z największych w Polsce generalnych wykonawców drogowych robót budowlanych. Dotychczas zajmował się obsługą roszczeń kontraktowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym. W chwilach wolnych śledzi orzeczenia sądów powszechnych w zakresie obejmującym szeroko rozumiane prawo budowlane. Obecnie student filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych i Goldwin Wesołowski Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Thinking Tools – Storytelling Canvas

Thinking Tools - Storytelling Canvas

Dobre historie sprzedają, wie to każdy marketer. Jak jednak stworzyć angażującą opowieść o naszym produkcie? BARR startuje z nowym cyklem szkoleń, w którym przedstawia Thinking Tools – narzędzia myślowe mogące przydać się przedsiębiorcom podczas prowadzenia biznesu. Pierwszym z nich będzie Storytelling Canvas – uniwersalna matryca wykorzystywana przy tworzeniu pomysłów na kampanie reklamowe.

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom zasad tworzenia matrycy Storytelling Canvas jako narzędzia ułatwiającego promocję firmy.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Plan szkolenia

 • czym jest Storytelling Canvas? Omówienie funkcjonalności i elementów składowych matrycy,
 • przedstawienie przykładów jak wykorzystać matrycę Storytelling Cavas w codziennej promocji firmy,
 • utworzenie matrycy Storytelling Canvas krok po kroku przy wykorzystaniu jako przykładów znanych kampanii marketingowych.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, pełniący obowiązki kierownika działu wspierania przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości. Zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Organizator

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Zmiany w składce zdrowotnej i zasiłkach w 2022 roku

Zmiany w składce zdrowotnej i zasiłkach w 2022 roku

Początek roku nieodłącznie wiąże się ze zmianami w ubezpieczeniach społecznych. 2022 r. przynosi nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej i zmiany w zasiłkach. Weź udział w szkoleniu z ZUS w Bydgoszczy aby poznać ich zakres.

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w składkach:

 • zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.,
 • nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek,
 • rozliczenie składki zdrowotnej,
 • nowe terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania należnych składek,
 • dokumenty rozliczeniowe po zmianach.

Porozmawiamy także o zmianach w zasiłkach:

 • związku przyczynowo – skutkowym po zmianach,
 • przeliczeniu podstawy zasiłków,
 • świadczeniu po ustaniu zatrudnienia,
 • konsolidacji i automatyzacji wypłaty zasiłków.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »