Blog Archives


Tworzenie efektywnego planu marketingowego

Tworzenie efektywnego planu marketingowego

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom poszczególnych etapów tworzenia planu marketingowego.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Plan szkolenia

 • Czym jest plan marketingowy?
 • etapy budowy planu marketingowego,
 • tworzenie person klientów,
 • określanie celów sprzedażowych,
 • określanie kanałów komunikacji z personami klientów,
 • rozpoznanie potrzeb klientów.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, pełniący obowiązki kierownika działu wspierania przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości. Zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.

 

Digital Twin – poznaj korzyści wdrożenia cyfrowego bliźniaka w Twojej firmie

Digital Twin – poznaj korzyści wdrożenia cyfrowego bliźniaka w Twojej firmie

Podczas spotkania dowiesz się m.in.:

 • co to jest Digital Twin,
 • jak wygląda wdrożenie cyfrowego bliźniaka w procesy wytwarzania i produkcji,
 • w jaki sposób z modelu Digital Twin korzystają inne firmy,
 • dlaczego warto wykorzystywać symulacje w swoich strategiach
 • jak skutecznie identyfikować oraz redukować czynniki zmniejszające efektywność produkcji.

Agenda szkolenia

 1. Powitanie uczestników, wstęp,
 2. Co to jest Digital Twin, czyli Cyfrowy Bliźniak?
 3. Korzyści z wdrożenia Cyfrowego Bliźniaka
 4. Digital Twin w wytwarzaniu
 5. Digital Twin w produkcji
 6. Q&A.

Szkolenie poprowadzą:

 • Anna Boruszkowska –Becmer – Dyrektor Regionalna Sii Bydgoszcz
 • Przemysław Grzanka – Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Usług Inżynieryjnych
 • Szymon Woźnica – Business Development Manager
 • Damian Dudło – Konsultant

Organizatorzy

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Sii Polska.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.

 

Wstęp do Assessment Center

Wstęp do Assessment Center

Dla kogo?

Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli sektora MŚP.

Cel szkolenia

Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania się do procesu  Assessment Center.

Korzyści dla uczestnika

 • dowiesz się na czym polega proces Assessment Center i w jakim celu jest stosowny,
 • zapoznasz się z przykładowymi kompetencjami badanymi w AC,
 • nabędziesz umiejętność rozróżniania narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie AC.

Organizatorzy

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.

 

Kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Dla kogo?

Na badanie zapraszamy osoby pełnoletnie.

Informacje o badaniu

Dlaczego warto wypełnić kwestionariusz? Zbadanie zainteresowań zawodowych jest pomocne w:

 • określeniu optymalnego obszaru zawodowego, w którym możesz się realizować.
 • podejmowaniu decyzji o tym, jakie studia, kursy i szkolenia są dla Ciebie,
 • planowaniu decyzji zawodowych. Dzięki testowi łatwiej wybierzesz zawód zgodny z Twoim potencjałem,
 • jeśli myślisz o własnym biznesie KZZ pomoże określić poziom Twoich zainteresowań przedsiębiorczych.

 

Po badaniu otrzymają Państwo bezpłatny raport z wynikiem.

 

Korzyści z udziału w konsultacji i badaniu zainteresowań:

 • poznasz swój potencjał zawodowy, mocne i słabe strony,
 • podniesiesz poziom motywacji do samorozwoju,
 • łatwiej będzie Tobie wybrać kierunek studiów, szkolenie, dalsze kształcenie lub satysfakcjonującą pracę.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Bydgoszczy skontaktuje się, aby udostępnić kwestionariusz i ustalić termin omówienia wyników.

Konsultacje dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje dokumentów aplikacyjnych

Dla kogo?

Na konsultacje zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie.

Informacje o konsultacjach

 • Napisanie CV lub listu motywacyjnego to dla Ciebie „czarna magia”?
 • Nie rozumiesz po co pisze się listy motywacyjne?
 • Średnio radzisz sobie z ich pisaniem?
 • Myślisz o zmianie pracy lub szukasz jej od dłuższego czasu?

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach online dokumentów aplikacyjnych!

 

Dzięki wsparciu doradcy:

 • upewnisz się czy Twoje CV i list motywacyjny są skuteczne,
 • zrozumiesz sens pisania listów motywacyjnych i nauczysz się prawidłowo je tworzyć,
 • skomponujesz CV adekwatnie do potrzeb oferty pracy,
 • dopracujesz swoje dokumenty aplikacyjne czyniąc je efektywniejszymi.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na konsultację?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Bydgoszczy skontaktuje się, aby ustalić termin i zakres konsultacji.

 

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

Dla kogo?

Na testy zapraszamy osoby pełnoletnie, posiadające doświadczenie zawodowe.

Jakie są korzyści z wykonania testu?

 • lepiej poznasz swój potencjał zawodowy, mocne i słabe strony,
 • wzrośnie poziom Twojej motywacji do samorozwoju,
 • wyniki badania mogą być pomocne przy wyborze kierunku szkolenia, dalszego kształcenia lub satysfakcjonującej pracy/ samozatrudnienia.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy.

Jak zapisać się na test?

Testy odbywać się będą w dniach 14.-18.06.2021 r. Po rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Bydgoszczy skontaktuje się z Państwem, w celu ustalenia dokładnej godziny wzięcia udziału w badaniu. Po wykonaniu testu otrzymają Państwo bezpłatny raport z badania.

Liczba osób mogących wziąć udział w testach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zmiany w podatku VAT: SLIM VAT 2 oraz system zwrotu podatku VAT podróżnym – TAX FREE

Zmiany w podatku VAT: SLIM VAT 2 oraz system zwrotu podatku VAT podróżnym - TAX FREE

Celem szkolenia będzie zapoznanie przedsiębiorców z zagadnieniami związanymi z:

 • TAX Free – nowym systemem zwrotu podatku VAT podróżnym,
 • SLIM VAT 2 – zmianami w podatku od towarów i usług.

Plan szkolenia

TAX Free – nowy system zwrotu podatku VAT podróżnym

 1. Czym jest TAX Free?
 2. Podstawa prawna TAX Free,
 3. Sprzedaż z TAX FREE na nowych zasadach,
 4. Czas na dostosowanie się do nowych zasad,
 5. Korzyści dla przedsiębiorców i podróżnych.

SLIM VAT 2 – zmiany w podatku od towarów i usług

 1. Uproszczenia w fakturowaniu,
 2. Uproszczenia w odliczaniu podatku naliczonego,
 3. Nowe regulacje w zakresie obrotu międzynarodowego,
 4. Pozytywne zmiany dotyczące obrotu nieruchomościami,
 5. Zmiany wpływające na poprawę płynności.

Ze strony Izby Administracji Skarbowej udział w szkoleniu wezmą:

 • rewident Katarzyna Zaniewska-Czepnik: Koordynator Systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych” z III Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Miejsca Wyznaczonego „Port Lotniczy”,
 • rachmistrz Adam Orzechowski: Oddział Celny II w Bydgoszczy,
 • Rafał Przybylak: Kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem IAS w Bydgoszczy.

Organizatorzy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, regionalny związek Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams. Na kilka dni przed wydarzeniem przedstawiciel BARR wyśle Państwu link do wirtualnego pokoju. Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga instalacji wskazanej aplikacji.

 

Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Cel szkolenia

Wskazanie osobom myślącym o założeniu własnej działalności instrumentów wsparcia z których mogą aktualnie skorzystać.

Plan szkolenia

 • Wskazanie aktualnie dostępnych na rynku instrumentów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców,
 • Wideochat z sesją pytań i odpowiedzi.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi Pan Paweł Mieńciuk, specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zajmujący się w pracy doradztwem w zakresie instrumentów finansowych oferowanym m.in. osobom myślącym o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  Partnerami całego programu „Akcja Akceleracja!” są: Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel BARR, prześle Państwu link do wirtualnego pokoju, w którym będzie się odbywać szkolenie.

 

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników warsztatu z zasadami wypełniania wniosku o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej CEIDG-1.

Plan szkolenia

 • Wniosek CEIDG-1 – omówienie struktury,
 • Wypełnianie wniosku CEIDG-1 krok po kroku.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p. o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  Partnerami całego programu „Akcja Akceleracja!” są: Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel BARR, prześle Państwu link do wirtualnego pokoju, w którym będzie się odbywać szkolenie.

 

Twój pomysł na biznes – opracuj biznesplan!

Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników warsztatu z zasadami tworzenia części opisowej i finansowej biznesplanu.

Plan szkolenia

 • Biznesplan – omówienie struktury,
 • Tworzenie biznesplanu krok po kroku (części opisowej i finansowej).

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p. o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  Partnerami całego programu „Akcja Akceleracja!” są: Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel BARR, prześle Państwu link do wirtualnego pokoju, w którym będzie się odbywać szkolenie.

 

Translate »