Blog Archives


Rejestrowanie działalności gospodarczej

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Masz pomysł na biznes, opracowany model biznesowy i biznesplan. Nie pozostało nic innego, jak zarejestrować własną jednoosobową działalność gospodarczą. Podczas szkolenia omówimy najważniejsze aspekty wypełnienia wniosku CEIDG-1.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Plan szkolenia

 • wniosek CEIDG-1 – omówienie struktury,
 • wypełnianie wniosku CEIDG-1 krok po kroku.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p.o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator i partnerzy

Szkolenie organizowane jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami projektu są Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny poniżej. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

Instrumenty wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców

Wiesz już, jak założyć i zaplanować swoją działalność gospodarczą. Ale czy masz świadomość z jakich instrumentów pomocowych możesz skorzystać? Zapraszamy na spotkanie, na którym omówimy aktualne możliwości wsparcia twojego biznesu.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Plan szkolenia

 • wskazanie aktualnie dostępnych na rynku instrumentów wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców,
 • wideochat z sesją pytań i odpowiedzi.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi Paweł Mieńciuk, specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zajmujący się w pracy doradztwem w zakresie instrumentów finansowych oferowanym m.in. osobom myślącym o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Organizator i partnerzy

Szkolenie organizowane jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami projektu są Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny poniżej. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Twój pomysł na biznes – opracuj biznesplan!

Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!

Czas na stworzenie części opisowej i finansowej biznesplanu. Podczas szkolenia omówimy, na co zwrócić uwagę tworząc je.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Plan szkolenia

 • biznesplan – omówienie struktury,
 • tworzenie biznesplanu krok po kroku (części opisowej i finansowej).

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p.o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator i partnerzy

Szkolenie organizowane jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami projektu są Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny poniżej. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas

Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas

Wiesz już, że chcesz mieć własną firmę. Czas na opracowanie jej modelu biznesowego. Podczas szkolenia omówimy na jakie elementy należy zwrócić uwagę go tworząc.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia modelu Business Canvas, celem określenia najważniejszych aspektów funkcjonowania ich firmy (kluczowi partnerzy, działania, zasoby, propozycje wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura przychodów i kosztów).

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Plan szkolenia

 • model Business Canvas – analiza pojęcia,
 • tworzenie modelu Business Canvas krok po kroku.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p.o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator i partnerzy

Szkolenie organizowane jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami projektu są Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny poniżej. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Personal branding w generowaniu pomysłów na biznes

Personal branding w generowaniu pomysłów na biznes

Myślisz o założeniu własnej firmy? Masz wiele pomysłów ale nie wiesz który zrealizować? Zastanów, się który z nich najbardziej utożsamia Twoje pasje, zainteresowania, mocne strony i zalety – fundamenty tworzące markę osobistą. Podczas szkolenia wspólnie zastanowimy się jak je w sobie odkryć.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Plan szkolenia

 • czym jest personal branding? Studium przypadku i omówienie pojęcia,
 • moje cechy szczególne, zalety, mocne strony – jaką firmę w oparciu o nie chciałabyś/chciałbyś prowadzić? Dopasowanie do strategii generowania pomysłów na biznes,
 • autodiagnoza kompetencji biznesowych – co muszę poprawić?
 • jak budować swoja markę osobistą – porady.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, p.o. kierownika Działu Wspierania Przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości, zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym, skierowanym do osób myślących o założeniu działalności gospodarczej.

Organizator i partnerzy

Szkolenie organizowane jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami projektu są Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny poniżej. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

ABC eksportu

ABC eksportu

Chcesz sprzedawać swoje produkty za granicą i zastanawiasz się od czego zacząć?  Dowiedz się wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu co stanowi „ABC eksportu”.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym jak:

 • diagnozować stopień dojrzałości eksportowej,
 • ocenić potencjał eksportowy naszej oferty,
 • przygotować się do eksportu,
 • opracować strategię internacjonalizacji działalności,
 • zminimalizować ryzyko w handlu zagranicznym,
 • poznać uwarunkowania kulturowe konieczne do nawiązania kontaktów handlowych z danym partnerem.

Szkolenie poprowadzą:

 • Wojciech Nowicki – menadżer w Departamencie Partnerstwa i Komunikacji PAIH S.A.
 • Mirosław Odziemczyk – Pełnomocnik Zarządu PAIH S.A. ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Departament Partnerstwa i Komunikacji PAIH S.A.

Organizatorzy

logo BARR

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Prawo pracowników do urlopów i świadczeń socjalnych

Prawo pracowników do urlopów i świadczeń socjalnych

Idą wakacje. Jak prawidłowo przestrzegać praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie świadczenia m.in. urlopów? O tym dowiesz się na kolejnym szkoleniu organizowanym wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy.

Podczas wydarzenia porozmawiamy o:

 • rodzajach urlopów, w tym: wypoczynkowym, bezpłatnym, na żądanie,
 • prawie pracowników do urlopu,
 • ustalaniu wymiaru urlopu,
 • prawach i obowiązkach pracodawców w zakresie udzielania urlopów,
 • świadczeniach socjalnych, w tym o funduszu socjalnym.

Informacje o prelegentce

Szkolenie poprowadzi Ewa Waśniuk – Starszy Inspektor Pracy PIP.

Organizatorzy

logo BARR

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Kary umowne w kontraktach o roboty budowlane

Kary umowne w kontraktach na roboty budowlane

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami regulującymi kwestię kar umownych na gruncie prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, w tym m.in. pojęciem kary umownej i jej przykładowymi funkcjami, zasadami miarkowania kary umownej oraz terminach przedawnienia.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych.

Plan szkolenia

Blok I

Prowadzący: Mateusz Zaborowski

 • kary umowne w świetle Kodeksu Cywilnego,
 • pojęcie kary umownej i jej przykładowe funkcje,
 • przykłady zobowiązań zabezpieczanych karami umownymi,
 • kara umowna a odstąpienie od umowy,
 • kara umowna a niewykonanie zobowiązania pieniężnego,
 • brak szkody a kara umowna,
 • przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej,
 • miarkowanie kary umownej – przesłanki uzasadniające miarkowanie.

Blok II

Prowadzący: Maciej Sarnowski

 • obowiązkowe postanowienia dotyczące kar umowny w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • obowiązek określenia wysokości kar umownych,
 • klauzule abuzywne w kontekście kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia,
 • wpływ przepisów ustawy o COVID-19 na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nałożonych kar umownych,
 • zawieszenie przedawnienia roszczeń z tytułu nałożonych kar umownych.

Informacje o prelegentach

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Mateusz Zaborowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako prawnik u jednego z największych w Polsce generalnych wykonawców drogowych robót budowlanych. Dotychczas zajmował się obsługą roszczeń kontraktowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym. W chwilach wolnych śledzi orzeczenia sądów powszechnych w zakresie obejmującym szeroko rozumiane prawo budowlane. Obecnie student filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych i Goldwin Wesołowski Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Jak inwestować w odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie?

Jak inwestować w odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie?

Tyle mówi się o odnawialnych źródłach energii i jak pomagają obniżyć koszty przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście? Dowiedz się podczas szkolenia.

O czym porozmawiamy?

 • o uwarunkowaniach prawnych rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce,
 • o rodzajach instalacji wytwórczych na przykładzie instalacji fotowoltaicznych,
 • jak dobrać instalacje, aby osiągnąć odpowiedni zwrot z inwestycji,
 • jakie są etapy inwestycji,
 • na co zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy.

Informacje o prelegencie

Łukasz Machała – od ponad 10 lat zafascynowany odnawialnymi źródłami energii i energetyką prosumencką. Doradza w zakresie rozwiązań OZE w przedsiębiorstwach. Pomysłodawca i założyciel prosument.org. Absolwent Marketingu i Zarządzania na Politechnice Gdańskiej, studiów podyplomowych „Inwestycje w odnawialne źródła energii – energetyka prosumencka i generacja rozproszona” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Certyfikowany instalator UDT w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV), pomp ciepła (HP), słonecznych systemów grzewczych (ST), płytkich systemów geotermalnych (SG), kotłów i pieców na biomasę (BB). Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach, firmach rodzinnych i samorządzie terytorialnym.

Organizatorzy

Organizatorami szkolenia są Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego i portal prosument.org.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Konferencja „Start-Up Bydgoszcz online!”. Naucz się zarządzać projektem!

Konferencja "Start-Up Bydgoszcz online!". Naucz się zarządzać projektem!

Twoja firma to Twoje dzieło. Czy potrafisz nim zarządzać i je rozwijać? Podczas majowej edycji Konferencji „Start-Up Bydgoszcz online!” wspólnie z partnerem – Project Management Institute Kujawsko-Pomorskie dowiemy się jak spojrzeć „projektowo” na rozwój własnej działalności.

Pomogą nam w tym prelegentki reprezentujące PMI:

Marta kinowska

Pani Marta Kinowska, która opowie, jak zostać project menagerem własnego życia. Z wykształcenia dyrygent oraz project manager. Doświadczenie zawodowe zdobyła w branżach: elektronicznej, IT, przemysłowej infrastrukturalnej. Jako PM prowadziła projekty przemysłowe – budowa oraz dostarczanie zbiorników stalowych na rynek DACH oraz infrastrukturalne – przygotowanie do gotowości operacyjnej nowych budynków Amazon w UK oraz DE. Ogromny fan rozwoju osobistego. Niezłomna, empatyczna, promotorka pracy zespołowej oraz budowania relacji zarówno w zespołach jak i z klientem. Osoba lubiąca wyzwania, nieustraszona. Wolontariusz i członek PMI Kuj-Pom od początku 2020 r. z zainteresowania zajmująca się grafiką oraz marketingiem. Prywatnie mama 3 synów, żona, podróżniczka, motocyklistka, lubiąca sport (crossfit, bieganie, rower).

Katarzyna Kramarczyk-Strehl

Pani Katarzyna Kramarczyk-Strehl, która pokaże nam przewodnik po podejmowaniu decyzji w projekcie. Zawodowo i z pasji Agile Coach, Scrum Master (ICP-ACC, SPS, PSMII, PSPO) oraz Project Manager z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Entuzjastka Management 3.0, Agile Leadership i podejścia growth mindset. Z wykształcenia IT Project Manager oraz germanistka. Pracowała w projektach dla branż kosmicznej, automatyki budynkowej oraz FMCG. Aktualnie związana z obszarem Software Solutions Center w Capgemini Polska oraz branżą automotive, a także z licznymi projektami zwinnymi w roli Head of Agile Community Poland. Po godzinach – miłośniczka podróży, żeglarstwa i kulinariów, wolontariuszka w Project Management Institute, a także liderka projektu Disciplined Agile w PMI Poland Chapter.

Irmina Marcinkiewicz

Pani Irmina Marcinkiewicz, dzięki której dowiemy się jak budować i zarządzać zespołem. Psycholożka i filolożka, humanistka, która prowadzi globalną agencję marketingową, zarządzając międzynarodowymi projektami,  wykłada na UMK oraz WSB, entuzjastka kreatywnych narzędzi jak Design Thinking i TRIZ oraz zarządzania projektami wg  standardów PMI, promując te standardy –  członek zespołu tłumaczącego 6. edycję PMBooka. Od 20 lat buduje największe marki, prowadzi zespoły projektowe, zarówno z tradycyjnych mediów, jak i nowych technologii. Współpracuje z Biurem Karier UMK, jest w gronie Rady Interesariuszy nadzorującej programy studiów i wspierających wyższe uczelnie w ramach zajęć praktycznych z zakresu reklamy i promocji, w tym szczególnie kreatywnego myślenia i zarządzania projektami. Od lat 20 lat opiekuje się światowymi markami, pomagając w kreacji, DTP, video oraz digitalu. Rozwija się i buduje marki w obszarze architektury informacji, jest dumna z ostatniej realizacji serwisu internetowego dla Centrum e-Zdrowie – wizerunkowej strony www dla Ministerstwa Zdrowia, spełniającej wymogi WCAG 2.1 oraz standardy bezpieczeństwa o najwyższym standardzie. Spośród nagród, które udało mi się zdobyć, warto wymienić: tytuł Menadżer Roku 2017 w konkursie „Gazety Pomorskiej”, III miejsce w plebiscycie Kobieta Biznesu 2016.

Plan wystąpień

17.00-17.05 – wystąpienie przedstawiciela BARR

17.05-17.35 – Marta Kinowska, Zostań project managerem swojego życia

17.35-18.05 – Katarzyna Kramarczyk-Strehl, Uwolnij się z labiryntu niemocy! Twój przewodnik po podejmowaniu decyzji w projekcie.

18.05-18.35 – Irmina Marcinkiewicz, Architektura informacji w praktyce: budowanie zespołu
i zarządzanie

Organizatorzy

logo BARR
logo PMI

Dodatkowe informacje o wydarzeniu

Konferencja organizowana jest w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami inicjatywy są: Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy. Współorganizatorem tej edycji Konferencji jest Project Management Institute Kujawsko-Pomorskie.

Jak przebiegać będzie rejestracja na Konferencję?

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link uczestnictwa w Konferencji.

Translate »