Blog Archives


Wstęp do Assessment Center

Wstęp do Assessment Center

Dla kogo?

Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli sektora MŚP.

Cel szkolenia

Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania się do procesu  Assessment Center.

Korzyści dla uczestnika

 • dowiesz się na czym polega proces Assessment Center i w jakim celu jest stosowny,
 • zapoznasz się z przykładowymi kompetencjami badanymi w AC,
 • nabędziesz umiejętność rozróżniania narzędzi i metod wykorzystywanych w procesie AC.

Organizatorzy

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma od przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy link dostępu do szkolenia online wraz z dalszą instrukcją postępowania.

 

Zmiany w podatku VAT: SLIM VAT 2 oraz system zwrotu podatku VAT podróżnym – TAX FREE

Zmiany w podatku VAT: SLIM VAT 2 oraz system zwrotu podatku VAT podróżnym - TAX FREE

Celem szkolenia będzie zapoznanie przedsiębiorców z zagadnieniami związanymi z:

 • TAX Free – nowym systemem zwrotu podatku VAT podróżnym,
 • SLIM VAT 2 – zmianami w podatku od towarów i usług.

Plan szkolenia

TAX Free – nowy system zwrotu podatku VAT podróżnym

 1. Czym jest TAX Free?
 2. Podstawa prawna TAX Free,
 3. Sprzedaż z TAX FREE na nowych zasadach,
 4. Czas na dostosowanie się do nowych zasad,
 5. Korzyści dla przedsiębiorców i podróżnych.

SLIM VAT 2 – zmiany w podatku od towarów i usług

 1. Uproszczenia w fakturowaniu,
 2. Uproszczenia w odliczaniu podatku naliczonego,
 3. Nowe regulacje w zakresie obrotu międzynarodowego,
 4. Pozytywne zmiany dotyczące obrotu nieruchomościami,
 5. Zmiany wpływające na poprawę płynności.

Ze strony Izby Administracji Skarbowej udział w szkoleniu wezmą:

 • rewident Katarzyna Zaniewska-Czepnik: Koordynator Systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych” z III Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Miejsca Wyznaczonego „Port Lotniczy”,
 • rachmistrz Adam Orzechowski: Oddział Celny II w Bydgoszczy,
 • Rafał Przybylak: Kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem IAS w Bydgoszczy.

Organizatorzy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, regionalny związek Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams. Na kilka dni przed wydarzeniem przedstawiciel BARR wyśle Państwu link do wirtualnego pokoju. Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga instalacji wskazanej aplikacji.

 

Konferencja „Start-Up Bydgoszcz online!”

Konferencja "Start-Up Bydgoszcz online!"

Cel konferencji

Zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi zarządzania innowacyjnymi projektami.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób myślących o założeniu własnej innowacyjnej firmy.

Agenda konferencji

17.00-17.05 – powitanie uczestników przez przedstawiciela BARR

17.05-17.10 – powitanie uczestników przez przedstawiciela PMI

17.10-17.45 – Dariusz Ciechan, Zaczynaj z wizją końca

Czy słyszeliście o podejściu projektowym? Z czym ono Wam się kojarzy? Czy realizujecie projekty i zastanawiacie się skąd wynikają Wasze problemy? Podczas spotkania opowiem Wam o podstawowych krokach planowania oraz wytłumaczę jakie korzyści daje podejście projektowe. Jestem przekonany, że te proste elementy przydadzą się w realizacjach Waszych projektów.

17.45-18.15 – Rafał Młotek, Typowe błędy w zarządzaniu projektem

Natura projektów sprawia, że prowadząc je jesteśmy narażeni na wiele zagrożeń. Unikatowość, zmienność, niepewność, niejednoznaczność i złożoność powodują, że nigdy nie uda się ich całkowicie wyeliminować. W myśl znanej maksymy warto jednak przyjrzeć się temu jakie błędy popełniają inni by samemu ich uniknąć. W ramach sesji zaprezentowane zostaną typowe błędy popełniane na wszystkich etapach cyklu życia projektu oraz pytania, jakie warto sobie zadać, by tych błędów uniknąć.

18.15-18.45 – Jacek Lisewski, PM czyli kto? Dlaczego warto to robić

Dlaczego nie opłaca się nie zarządzać projektami? Na czym polega rola kierownika projektu? Jak zwiększyć szanse na realizację projektu zgodnie z planem? Dlaczego powinniśmy koncentrować się na celu, pilnować zakresu i wprowadzać zmiany? I skąd w ogóle mamy wiedzieć, że coś zostało zrobione? W ramach sesji zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania projektami od pomysłu na biznes, do dostarczenia rozwiązania i rozliczenia korzyści.

Informacje o prelegentach

Dariusz Ciechan – doświadczony oraz certyfikowany (PMP, PMI-RMP, PRINCE2, MSP, ITIL, SixSigma) kierownik projektów oraz programów z międzynarodowym doświadczeniem w firmach takich jak: Nokia (Alcatel-Lucent), 3Di, Atos. Specjalizuje się w prowadzeniu i zarządzaniu portfelami projektów oraz projektami wymagającymi wiedzy eksperckiej z zakresu IT (m.in.: PostNord, Highways Agency, Siemens, Orange), nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, transformacji, migracji, wprowadzania nowych usług oraz zmian organizacyjnych przedsiębiorstw. Przekazuje wiedzę praktyczną studentom studiów podyplomowych oraz Executive MBA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Bankowej jak i uczestnikom prowadzonych seminariów i warsztatów. Współpracuje z lokalnym biznesem w celu rozwoju zarządzania projektami w ich organizacjach. Jako aktywny wolontariusz i założyciel PMI Poland Chapter w Toruniu propaguje wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz roli Kierownika Projektu w organizacjach.

Rafał Młotek – kierownik projektów informatycznych z doświadczeniem w prowadzeniu projektów w obszarze Zarządzania Relacjami z Klientem, Hurtowni Danych, Business Intelligence oraz Zarządzania Danymi. Wspierał obszary biznesowe Marketingu, Kontrolingu i IT w zakresie rozwoju narzędzi informatycznych. Entuzjasta metodyk zwinnych i budowania zaangażowanych zespołów. Prywatnie miłośnik gór i wypraw rowerowych.

Jacek Lisewski – w PMI Oddział Kujawsko-Pomorski wspiera organizację i działania w obszarach wolontariatu, wydarzeń i rozwoju zawodowego. Na co dzień angażuje zespoły do wspólnej pracy nad złożonymi projektami w środowisku dynamicznych zmian i ograniczeń, zarządza projektami oraz usprawnia procesy zarządzania projektami i portfelem projektów. Do najciekawszych projektów, jakimi dotychczas zarządzał należało m.in. pionierskie wdrożenie rozwiązania Enterprise Assets Managament w branży wodociągowej, obejmujące kwestie finansowo-księgowe, HR oraz zarządzanie infrastrukturą, w tym moduł wsparcia utrzymania ruchu i gospodarki remontowej, z obsługą z poziomu platformy mobilnej i tabletów oraz SAP Multiresource Scheduling. Na co dzień zwinnie wykorzystuje znane mu metodyki i techniki, dostosowując hybrydy do potrzeb organizacji i projektów. Laureat międzynarodowego konkursu PMI Project Excellence Award w obszarze EMEA (2019) za realizację projektu uruchomienia w pełni funkcjonalnego, jednego z najnowocześniejszych centrów dystrybucyjnych branży farmaceutycznej w Europie.

Organizator i partnerzy

Konferencja organizowana jest przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Akcja Akceleracja!”. Partnerami inicjatywy są: Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy. Partnerem tej edycji Konferencji jest PMI Poland Chapter Kujawsko-Pomorskie.

Jak przebiegać będzie rejestracja na konferencję?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym otrzymują od przedstawiciela BARR link do wirtualnego pokoju, w którym będzie się odbywać konferencja.

 

Pomoc ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Pomoc ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące instrumenty pomocowe:

 • zwolnienia z opłacania składek.
 • ulgi:
 1. odroczenie terminu płatności składek
 2. rozłożenie składek na raty
 3. odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel BARR, prześle Państwu link do wirtualnego pokoju, w którym będzie się odbywać szkolenie.

 

Kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Kwestionariusze zainteresowań zawodowych

Dla kogo?

Na badanie zapraszamy osoby pełnoletnie.

Informacje o badaniu

Dlaczego warto wypełnić kwestionariusz? Zbadanie zainteresowań zawodowych jest pomocne w:

 • określeniu optymalnego obszaru zawodowego, w którym możesz się realizować.
 • podejmowaniu decyzji o tym, jakie studia, kursy i szkolenia są dla Ciebie,
 • planowaniu decyzji zawodowych. Dzięki testowi łatwiej wybierzesz zawód zgodny z Twoim potencjałem,
 • jeśli myślisz o własnym biznesie KZZ pomoże określić poziom Twoich zainteresowań przedsiębiorczych.

 

Po badaniu otrzymają Państwo bezpłatny raport z wynikiem.

 

Korzyści z udziału w konsultacji i badaniu zainteresowań:

 • poznasz swój potencjał zawodowy, mocne i słabe strony,
 • podniesiesz poziom motywacji do samorozwoju,
 • łatwiej będzie Tobie wybrać kierunek studiów, szkolenie, dalsze kształcenie lub satysfakcjonującą pracę.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Bydgoszczy skontaktuje się, aby udostępnić kwestionariusz i ustalić termin omówienia wyników.

Konsultacje dokumentów aplikacyjnych

Konsultacje dokumentów aplikacyjnych

Dla kogo?

Na konsultacje zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie.

Informacje o konsultacjach

 • Napisanie CV lub listu motywacyjnego to dla Ciebie „czarna magia”?
 • Nie rozumiesz po co pisze się listy motywacyjne?
 • Średnio radzisz sobie z ich pisaniem?
 • Myślisz o zmianie pracy lub szukasz jej od dłuższego czasu?

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach online dokumentów aplikacyjnych!

 

Dzięki wsparciu doradcy:

 • upewnisz się czy Twoje CV i list motywacyjny są skuteczne,
 • zrozumiesz sens pisania listów motywacyjnych i nauczysz się prawidłowo je tworzyć,
 • skomponujesz CV adekwatnie do potrzeb oferty pracy,
 • dopracujesz swoje dokumenty aplikacyjne czyniąc je efektywniejszymi.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na konsultację?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Bydgoszczy skontaktuje się, aby ustalić termin i zakres konsultacji.

 

Testy kompetencji zawodowych

Testy kompetencji zawodowych

Dla kogo?

Na testy zapraszamy osoby pełnoletnie, posiadające doświadczenie zawodowe.

Jakie są korzyści z wykonania testu?

 • lepiej poznasz swój potencjał zawodowy, mocne i słabe strony,
 • wzrośnie poziom Twojej motywacji do samorozwoju,
 • wyniki badania mogą być pomocne przy wyborze kierunku szkolenia, dalszego kształcenia lub satysfakcjonującej pracy/ samozatrudnienia.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy.

Jak zapisać się na test?

Testy odbywać się będą w dniach 17-21.05.2021 r. Po rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Bydgoszczy skontaktuje się z Państwem, w celu ustalenia dokładnej godziny wzięcia udziału w badaniu. Po wykonaniu testu otrzymają Państwo bezpłatny raport z badania.

Liczba osób mogących wziąć udział w testach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie z przedsiębiorczością

Spotkanie z przedsięiorczością

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkich, którzy myślą o założeniu działalności gospodarczej, lub osoby które już własną firmę mają i poszukują instrumentów wsparcia.

O czym opowiemy na Spotkaniu?

Podczas Spotkania będziemy mówić o:

 • aktualnych instrumentach wsparcia, z których mogą skorzystać osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej,
 • dedykowanych instrumentach wsparcia Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przeznaczonych dla tej grupy docelowej.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Jak przebiegać będzie rejestracja na Spotkanie?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel BARR, prześle Państwu link do wirtualnego pokoju, w którym będzie się odbywać Spotkanie.

 

Jak z pomocą internetu dotrzeć do klientów – szkolenie dla biur księgowych

Jak z pomocą internetu dotrzeć do klientów – szkolenie dla biur księgowych

Podczas szkolenia pokażemy:

 • jakie elementy mają wpływ na widoczność strony internetowej Twojej firmy w wyszukiwarce,
 • na co warto zwrócić uwagę tworząc treści na stronę,
 • jakie możliwości daje wizytówka na Mapach Google,
 • jak mierzyć ruch na stronie i wiele innych
 • oraz gdzie szukać wsparcia w ramach programu Firmy Jutra.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli biur księgowych.

Informacje o Firmach Jutra

Firmy Jutra to program Google, PFR i OChK, w którym bezpłatnie pomaga się firmom zacząć zarabiać w internecie oraz dotrzeć do klientów, którzy przenieśli się do świata cyfrowego, a także zwiększyć ich innowacyjność dzięki adaptacji modeli biznesowych i wykorzystaniu rozwiązań chmurowych.

Informacje o prelegencie

Szkolenie przeprowadzi ekspert „Firm Jutra” Bartosz Andrzejewski. Związany z branżą marketingu internetowego już odkąd był studentem. Studiując archeologię przeprowadził badania z zakresu oczekiwań odbiorców wobec współczesnego muzealnictwa. Chcąc poszerzać wiedzę e-marketingową nabył dodatkową wiedzę z zakresu PR, podstaw psychologii czy zarządzania obiektami kultury.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o, Firmy Jutra.

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia zapisani uczestnicy, będą mogli wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach z ekspertami Google.

Chętni otrzymają również dostęp do dedykowanych materiałów i prezentacji.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel BARR, prześle Państwu link do wirtualnego pokoju, w którym będzie się odbywać szkolenie.

 

Storytelling – pomysły na tworzenie treści narracyjnych

Storytelling – pomysły na tworzenie treści narracyjnych

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom pomysłów na tworzenie angażujących treści narracyjnych w storytellingu.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Plan szkolenia

 • czym jest storytelling? Omówienia pojęcia,
 • analiza poszczególnych kampanii storytellingowych. Jak mogę je wykorzystać w swojej firmie?
 • Przedstawienie pomysłów na tworzenie treści narracyjnych.

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dr Maciej Górecki, pełniący obowiązki kierownika działu wspierania przedsiębiorczości w Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykładowca akademicki, certyfikowany trener przedsiębiorczości. Zajmujący się w pracy zawodowej organizacją szkoleń dla przedsiębiorców oraz szeroko pojętym doradztwem biznesowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Organizator

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane wypełniają formularz rejestracyjny, po czym przedstawiciel BARR, prześle Państwu link do wirtualnego pokoju, w którym będzie się odbywać szkolenie.

 

Translate »