GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek
8.00 – 16.00

Wtorek
8.00 – 18.00

Środa
8.00 – 16.00

Czwartek
8.00 – 16.00

Piątek
8.00 – 14.00

DANE
REJESTROWE

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

REGON 341515088
NIP 9532641081

Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 400 000,00 PLN

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000489734

ADRES
KONTAKT

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23
e-mail: barr@barr.pl

BIURO ZARZĄDU

Edyta Wiwatowska

Edyta Wiwatowska
Prezes Zarządu

+48 52 58 58 823
edyta.wiwatowska@barr.pl

zaslepka
Leszek Główczewski

Leszek Główczewski
Kierownik

+48 795 118 632
leszek.glowczewski@barr.pl

Magdalena Teusz

Magdalena Teusz
Pracownik kancelaryjny

+ 48 52 58 58 823
barr@barr.pl

DZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW

Małgorzata Szynwelska

Małgorzata Szynwelska
Kierownik

+48 885 550 248
malgorzata.szynwelska@barr.pl

Jarosław Kujawski

Jarosław Kujawski
Starszy specjalista

+48 885 550 259
jaroslaw.kujawski@barr.pl

DZIAŁ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Maciej Górecki

Maciej Górecki
Kierownik

+48 885 550 233
maciej.gorecki@barr.pl

BARR_logo

Paulina Laskowska
Specjalista

+48 785 150 558
paulina.laskowska@barr.pl

DZIAŁ MARKETINGU

Agnieszka Kreńska

Agnieszka Kreńska
Kierownik

+48 885 556 798
agnieszka.krenska@barr.pl

Katarzyna Tomaszewska-Dobosz

Katarzyna Tomaszewska-Dobosz
Starszy specjalista

+48 885 508 950
katarzyna.tomaszewska@barr.pl

DZIAŁ PROJEKTÓW

Marta Sosnowska

Marta Sosnowska
Kierownik

+48 885 550 197
marta.sosnowska@barr.pl

Marta Śmigielska

Marta Śmigielska
Specjalista

+48 885 550 196
marta.smigielska@barr.pl

BARR_logo

Krystian Guzek
Specjalista

+48 885 550 196
krystian.guzek@barr.pl

Procedura obsługi osób z niepełnosprawnością

w języku migowym

PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą dostać się do siedziby BARR od strony wejścia głównego Bydgoskiej Szkoły Wyższej przy Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy (wejście z podjazdem dla wózków).

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter budynku. Siedziba BARR mieści się na II piętrze budynku.

W przypadku potrzeby wcześniejszego ustalenia terminu wizyty, prosimy o informację telefonicznie lub drogą mailową.

tel.: +48 52 585 88 23
adres e-mail: barr@barr.pl.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR) umożliwia osobom głuchym i niedosłyszącym możliwość kontaktu  za pomocą następujących sposobów:

  1. Złożenie pisma na adres:
    Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
    Unii Lubelskiej 4C85-059 Bydgoszcz.
  2. Wysłanie wiadomości e-mail na adres: barr@barr.pl.
  3. Wysłanie wiadomości sms na numer telefonu pracownika merytorycznego w danej sprawie. Numery telefonów pracowników dostępne są powyżej.
  4. Kontakt telefonicznyprzy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 52 585 88 23.
  5. Kontakt osobisty w siedzibie BARR w godzinach pracy.

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma prawo skorzystać z pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby należy powiadomić telefonicznie lub mailowo BARR, co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę.

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma także prawo do pomocy osoby przybranej, zgodnie z przepisami ustawy dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę zgłaszającą taką potrzebę. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu sprawy w BARR.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku jakichkolwiek problemów z uzyskaniem dostępności prosimy o kontakt z kancelarią Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.: barr@barr.pl i/ lub pod numer telefonu +48 52 585 88 23.