Metropolia Bydgoszcz to płaszczyzna wieloobszarowej współpracy międzysamorządowej. Stowarzyszenie zostało powołane przez Miasto Bydgoszcz, 18 okolicznych gmin i 2 powiaty w 2016 roku, jako inicjatywa oddolna, oparta na zaufaniu i chęci wspólnych działań. Takie formalne zobowiązanie samorządów buduje odpowiedzialność i motywuje do wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju potencjału metropolitalnego regionu. Oprócz kwestii gospodarczych podejmowanych jest także wiele działań integrujących mieszkańców, budując tym samym potencjał regionu i metropolitalną tożsamość.

Gospodarka jest najważniejsza

 

Filarem i motorem napędowym każdej metropolii jest silna gospodarka. Stowarzyszenie działa na rzecz dobrego klimatu dla biznesu, m.in. poprzez:

 

  • Współpracę z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego

 

Jedną z pierwszych inicjatyw w ramach Metropolii Bydgoszcz było nawiązanie stałej współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, w ramach której podejmowane są działania na rzecz rozwoju i promocji potencjału gospodarczego obszaru metropolii. Do głównych działań należy:

– udział w roli wystawcy w targach turystycznych ITB Berlin oraz na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji EXPO REAL w Monachium, gdzie metropolia promowana jest, jako miejsce nie tylko ciekawe turystycznie, ale również, jako atrakcyjne biznesowo,

– organizacja  szkoleń dla członków stowarzyszenia m.in. z zakresu przygotowywania ofert inwestycyjnych i obsługi inwestorów oraz wykorzystania potencjału gospodarczego regionu,

– utworzenie internetowej bazy ofert inwestycyjnych dla obszaru Metropolii Bydgoszcz.

 

  • Radę Gospodarczą

 

Przy Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz powołano Radę Gospodarczą, w skład której wchodzą przedstawiciele zdecydowanej większości instytucji skupiających biznes w naszym regionie – od stowarzyszeń skupiających drobnych przedsiębiorców, po duże izby i związki branżowe. Rada ma być płaszczyzną dialogu między biznesem a samorządem.

Wspólne inicjatywy i integracja mieszkańców

 

W ramach Metropolii Bydgoszcz podejmowanych jest wiele inicjatyw mających integrować mieszkańców oraz poprawiać ich komfort życia. Do takich przedsięwzięć zaliczyć można:

 

  • Metropolitalną Karta Seniora

 

Miasto Bydgoszcz rozszerzyło program Bydgoskiej Karty Seniora 60+ na obszar całego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wprowadzając Metropolitalną Kartę Seniora 60+ dla mieszkańców partnerskich samorządów.

 

  • Akcję Metropolia z Pół Ceny

 

Bydgoszcz przez ostatnie kilka lat, podobnie jak inne duże miasta w Polsce, organizowała cieszącą się ogromną popularnością wśród mieszkańców coroczną akcję rabatową ZA PÓŁ CENY. Obecnie, w ramach działań metropolitalnych, oferta współpracy została skierowana do przedsiębiorców – partnerów z obszaru wszystkich gmin Metropolii Bydgoszcz, aby mieszkańcy z całego jej obszaru mogli korzystać z licznych ofert promocyjnych „za pół ceny”.

 

  • Wspólne zakupy

 

Miasto Bydgoszcz konsekwentnie rozwija Bydgoską Grupę Zakupową, do której dołączyło wiele samorządów z terenu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Bydgoszcz, komunalne spółki, szpitale, część gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz, a także inne samorządy wchodzące w skład Bydgoskiej Grupy Zakupowej wspólnie kupują gaz ziemny oraz energię elektryczną po uzyskanej w drodze przetargów atrakcyjnej cenie.

 

  • Mobilną aplikację

 

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zleciło wykonanie aplikacji mobilnej Metropolia Bydgoszcz, która skupia w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące partnerskich samorządów. m.in.: kalendarz wydarzeń, atrakcje turystyczne, bazę noclegową, czy listę partnerów Karty Seniora 60+.

 

  • Rozwój komunikacji

 

Każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi z okolicznych gmin dojeżdża do Bydgoszczy do pracy. Kolejne tysiące mieszkańców korzysta z bydgoskich szkół, uczelni, służby zdrowia czy rozrywki. To z jednej strony potwierdza potencjał gospodarczy Bydgoszczy, z drugiej zaś rodzi potrzebę głębokiej współpracy międzysamorządowej, choćby w zakresie rozwoju komunikacji publicznej na terenie metropolii. Takie działania nie tylko wpływają na komfort życia mieszkańców, ale także budują wizerunek regionu przyjaznemu biznesowi, dla którego dostęp do szerokiego rynku pracy jest często jednym z głównych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji.

 

  • Metropolitalny bilet uczniowski

 

Uczniowie z gmin metropolii, z którymi miasto Bydgoszcz ma podpisane porozumienia w zakresie komunikacji międzygminnej, mają możliwość korzystania z biletów miesięcznych po symbolicznej cenie 10 zł miesięcznie, tak jak młodzież mieszkająca w Bydgoszczy.

Wzajemne oddziaływanie dużego miasta i ościennych gmin to proces naturalny i coraz bardziej pogłębiający się. Mieszkańcy dużych miast wyprowadzają się na obrzeża, a jednocześnie wiele osób z okolicznych gmin pracuje w największym mieście regionu, korzystając z jego oferty kulturalnej, handlowej, oświatowej, czy służby zdrowia. Dla zapewnienia komfortu i ciągłej poprawy jakości życia mieszkańców samorządy podejmują współpracę w coraz większej liczbie obszarów. Utworzenie i działalność Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w skuteczny sposób wspiera proces pogłębiania takiej współpracy, budowania pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między samorządami, a także rozwijania poczucia wspólnoty metropolitalnej pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości.

Powierzchnia

3 336,19 km2

Liczba ludności

607 537 osób

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail