Właścicielem wszelkich praw do zawartości niniejszego serwisu internetowego www.barr.pl jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. , która zastrzega dla siebie prawo jego aktualizowania, uzupełniania i modyfikowania w części lub całości, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Użytkownicy mogą pobierać poszczególne pliki oraz drukować całe strony niniejszego serwisu internetowego www.barr.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail