Informacja Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Właścicielem wszelkich praw do zawartości niniejszego serwisu internetowego www.barr.pl jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., która zastrzega dla siebie prawo jego aktualizowania, uzupełniania i modyfikowania w części lub całości, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Użytkownicy mogą pobierać poszczególne pliki oraz drukować całe strony niniejszego serwisu internetowego www.barr.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.