POZNAJ NAS

Kilka słów o Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu, spółka komunalna działająca na zasadach „non profit”. Powołana została w 2013 roku przez Miasto Bydgoszcz, w celu szeroko rozumianego wsparcia inwestorów i przedsiębiorców oraz promocji gospodarczej.

Zadania Agencji koncentrują się na kompleksowym wsparciu procesów inwestycyjnych w mieście, na każdym etapie ich realizacji, a także pomocy dla przedsiębiorców w ramach opieki poinwestycyjnej.

Działania podejmowane przez spółkę służą przyciąganiu nowych inwestycji tworzących miejsca pracy, promocji gospodarczej miasta Bydgoszczy oraz stymulowaniu lokalnej gospodarki w tym kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki wsparcia inwestycji i przedsiębiorców przez Miasto Bydgoszcz.


Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest efektem konsekwentnie realizowanej polityki wsparcia inwestycji i przedsiębiorców przez Miasto Bydgoszcz. Kontynuujemy działania prowadzone wcześniej przez Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości w ramach struktur Urzędu Miasta, jednak jako Spółka, możemy poprawić efektywność i zwiększyć elastyczność naszych działań związanych z kompleksową obsługą wszelkich projektów inwestycyjnych w mieście. Inwestorzy w Bydgoszczy są naszymi partnerami i mają nasze wsparcie we wszystkich możliwych obszarach.


Edyta Wiwatowska

Prezes Zarządu
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Prowadzi sprawy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości.

Do zadań działu należy:

 • współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu w regionie w zakresie szkoleń, warsztatów oraz promocji i aktywizacji postaw przedsiębiorczych;
 • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami.

Prowadzi sprawy związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i tworzeniem oferty inwestycyjnej miasta Bydgoszczy.

Do zadań działu należy:

 • tworzenie aktualnej bazy ofert inwestycyjnych;
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych, ekonomicznych dotyczących Bydgoszczy;
 • przygotowywanie dedykowanej propozycji inwestycyjnej;
 • tworzenie baz danych o inwestorach;
 • pozyskiwanie nowych inwestorów i ich obsługa w toku procesu inwestycyjnego;
 • współpraca z przedsiębiorcami w ramach obsługi poinwestycyjnej;
 • współpraca z agencjami consultingowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w pozyskiwanie i obsługę inwestorów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • udział w wydarzeniach promocyjnych, m.in. konferencjach, targach, forach, spotkaniach B2B;
 • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami.

Prowadzi sprawy związane z marketingiem, promocją, public relations.

Do zadań działu należy:

 • opracowanie i realizacja planów marketingowych spółki;
 • obsługa PR spółki;
 • wybór wykonawców i współpraca w zakresie realizowanych działań marketingowych i public relations;
 • planowanie i realizacja budżetu marketingowo-szkoleniowego spółki;
 • promocja gospodarcza Bydgoszczy i udział w konferencjach, warsztatach promujących Bydgoszcz i region.

Prowadzi sprawy związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Do zadań działu należy:

 • opracowywanie i realizacja projektów Spółki,
 • współpraca z IOB w zakresie realizacji projektów wspierających przedsiębiorczość,
 • współpraca z JST zakresie projektów dedykowanych promocji gospodarczej,
 • realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi w Spółce.

Jest podległe bezpośrednio Zarządowi. Do zadań biura należy obsługa organizacyjna spółki, w ramach którego funkcjonują stanowiska pracy dedykowane do obsługi określonych zagadnień merytorycznych, m.in.: prawnej oraz obsługi sekretariatu.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

KOMUNIKATY:

 • W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami o wysyłanych mailingach i serwisach internetowych, które zawierają treści związane z wydarzeniami organizowanymi przez Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, informujemy, że Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego nie współpracuje w tym zakresie z podobnymi serwisami i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zawarte oraz za ewentualne pozyskiwanie danych przy korzystaniu z tych serwisów. Informujemy, że Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego nie wymaga podawania danych osobowych w celu powzięcia informacji o wydarzeniach. Takie dane wymagane są jedynie na etapie rejestracji uczestników. Apelujemy o ostrożność i korzystanie tylko z rzetelnych źródeł informacji.
 • W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach powołujących się na kontakty lub współpracę z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i oferujących odpłatne usługi, doradztwo lub materiały dotyczące możliwości pozyskania dotacji, pożyczek lub innych instrumentów finansowych na działalność gospodarczą, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że nie współpracuje w tym zakresie z żadnym podmiotem. Wszelkie informacje na temat usług i instrumentów oferowanych przez BARR można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 52 58 08 459 lub mailowo na adres barr@barr.pl.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek
8.00 – 16.00

Wtorek
8.00 – 18.00

Środa
8.00 – 16.00

Czwartek
8.00 – 16.00

Piątek
8.00 – 14.00

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
na przestrzeni lat

WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW PROPRZEDSIĘBIORCZYCH

Wniosek o patronat Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Pobierz (253 KB) (.doc) Pobierz (172 KB) (.pdf)