Najważniejsze dane:

POWIERZCHNIA MIASTA

176 km²

TERENY ZIELONE

1613 ha

MIESZKAŃCY BYDGOSZCZY

348 190 osób

MIESZKAŃCY W PROMIENIU 50 KM

ponad 1 milion

OSOBY W WIEKU PRODUKCYJNYM

58,1%

STOPA BEZROBOCIA

3,7%

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Handel i naprawa pojazdów

21,6%

Działalność, profesjonalna, naukowa i techniczna

10,9%

Budownictwo

10,1%

Opieka zdrowotna i społeczna

9,0%

Przemysł

8,7%

Obsługa rynku nieruchomości

6,4%

Transport i gospodarka magazynowa

6,4%

Informacja i komunikacja

4,2%

Edukacja

3,7%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

3,7%

Administrowanie i działalność wspierająca

3,6%

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

Przemysł

47,1%

Budownictwo

5,3%

Handel i naprawa pojazdów

13,4%

Transport i gospodarka magazynowa

5,3%

Zakwaterowanie i gastronomia

2,3%

Powierzchnia biurowa

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA BIUROWA

136 420 m²

PLANOWANA POWIERZCHNIA BIUROWA

61 500 m²

POWIERZCHNIA BIUROWA W TRAKCIE BUDOWY

9000 m²
Powierzchnia magazynowa

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA

470 000 m²

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA PLANOWANA I W TRAKCIE BUDOWY

370 000 m²

WYŻSZE UCZELNIE

10, w tym 4 uczelnie publiczne oraz 6 uczelni niepublicznych:

zeszłoroczni absolwenci – 6854

studenci – 28361

LICEA

24:

zeszłoroczni absolwenci – 1961

uczniowie – 7051

TECHNIKA

22:

zeszłoroczni absolwenci – 1559

uczniowie – 9126

SIEĆ POŁĄCZEŃ

położona jest na przecięciu czterech krajowych dróg (nr 5,10, 25 i 80)

budowana jest rasa S5 oraz S10

oraz dróg kolejowych:

  • Śląsk-Gdynia
  • Warszawa-Szczecin
  • Wrocław-Gdynia

PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ

3,5 km od centrum miasta

LOTY REGULARNE:

LOTY CZARTEROWE:

flaga Irlandii

Dublin

flaga Grecji

Zakynthos

flaga Wielkiej Brytanii

Birmingham

flaga Bułgarii

Burgas

flaga Wielkiej Brytanii

Londyn Luton

flaga Turcji

Antalya

flaga Wielkiej Brytanii

Londyn Stansted

Flaga Albanii

Tirana

flaga Niemiec

Frankfurt

flaga Polski

Warszawa

flaga Ukrainy

Kijów Boryspol

flaga Wielkiej Brytanii

Edynburg