Jak Bydgoszcz prezentuje się w zestawieniu wybranych danych liczbowych i statystycznych?

Najważniejsze dane:

POWIERZCHNIA MIASTA

176 km²

TERENY ZIELONE

1613 ha

MIESZKAŃCY BYDGOSZCZY

330 038 osób

MIESZKAŃCY W PROMIENIU 50 KM

około 1 milion

OSOBY W WIEKU PRODUKCYJNYM

57,4%

STOPA BEZROBOCIA

2,2%

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Handel i naprawa pojazdów

20,5%

Działalność, profesjonalna, naukowa i techniczna

10,9%

Budownictwo

10,8%

Przemysł

7,5%

Obsługa rynku nieruchomości

6,7%

Transport i gospodarka magazynowa

6,1%

Informacja i komunikacja

4,7%

Administrowanie i działalność wspierająca

3,7%

Zakwaterowanie i gastronomia

2,5%

Pozostała działalność usługowa

26,6%

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

Przemysł

45,06%

Budownictwo

5,9%

Handel i naprawa pojazdów

13,07%

Transport i gospodarka magazynowa

5,9%

Zakwaterowanie i gastronomia

2,01%

Pozostała działalność usługowa

28,06%

Powierzchnia biurowa

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA BIUROWA

155 000 m²

PLANOWANA POWIERZCHNIA BIUROWA

61 000 m²
Powierzchnia magazynowa

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA

690 000 m²

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA PLANOWANA I W TRAKCIE BUDOWY

170 000 m²

WYŻSZE UCZELNIE

9, w tym 4 uczelnie publiczne oraz 5 uczelni niepublicznych:

zeszłoroczni absolwenci – 7459

studenci – 35830

LICEA

26:

zeszłoroczni absolwenci – 2041

uczniowie – 7380

TECHNIKA

24:

zeszłoroczni absolwenci – 1623

uczniowie – 8866

SIEĆ POŁĄCZEŃ

położona jest na przecięciu czterech krajowych dróg (nr 5,10, 25 i 80)

budowana jest trasa S5 oraz S10

oraz dróg kolejowych:

  • Śląsk-Gdynia
  • Warszawa-Szczecin
  • Wrocław-Gdynia

PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ

3,5 km od centrum miasta