Bydgoszcz jest najsilniejszym ośrodkiem biznesowym w województwie kujawsko-pomorskim i wciąż dynamicznie się rozwija, dbając o to, by zapewniać dobry klimat dla przedsiębiorczości i kolejnych inwestycji. Stabilne filary wzrostu gospodarczego Bydgoszczy zapewnia zdywersyfikowana gospodarka, a branżowe raporty i rankingi potwierdzają wysoką pozycję miasta na polskiej mapie najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do prowadzenia biznesu.

Przedsiębiorcy poszukujący dogodnej lokalizacji mogą liczyć w Bydgoszczy na różnorodną ofertę terenów inwestycyjnych. Do sprzedaży przeznaczone są rozległe tereny (ok. 150 ha) położone w całości w granicach miasta, zlokalizowane w niewielkiej odległości od międzynarodowego portu lotniczego oraz zapewniające dostęp do dróg krajowych i transportu kolejowego. Poza typowymi, niezabudowanymi terenami typu greenfield, Bydgoszcz oferuje tereny typu brownfield, z gotowymi halami magazynowo-produkcyjnymi. Oferowane działki są wyposażone w infrastrukturę drogową i techniczną oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tak aby potencjalny inwestor mógł skoncentrować się wyłącznie na wyborze odpowiadającej mu nieruchomości. Wygodnym źródłem informacji dla przedsiębiorców w tym zakresie jest prowadzona przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego i stale aktualizowana internetowa baza ofert inwestycyjnych, która zawiera dostępne tereny i obiekty o różnej wielkości oraz przeznaczeniu.

Sprawną i efektywną realizację procesów inwestycyjnych w mieście kompleksowo wspiera Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR), która oferuje obsługę inwestycji w formule „one stop shop” oraz pomoc w ramach tzw. opieki poinwestycyjnej. W BARR inwestor może liczyć m.in. na wsparcie w wyszukaniu odpowiedniego terenu lub powierzchni biurowej, uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych czy aplikowaniu o dostępne w mieście zachęty inwestycyjne w postaci np. zwolnień z podatku od nieruchomości czy instrumentów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy uzyskują też w Agencji pomoc przy ubieganiu się o dostępne fundusze na rozwój swojej działalności, a ponadto mają szansę uczestniczyć w giełdach kooperacyjnych lub korzystać z licznych szkoleń i warsztatów biznesowych, również w formule online.

Oprócz BARR, w mieście działa również Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, który podejmuje szereg działań proinwestycyjnych, obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek pod potrzeby inwestora, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Inwestorzy doceniają tego rodzaju wsparcie ze strony miasta, a to pomaga budować dobry klimat dla długotrwałej współpracy i kolejnych inwestycji.

O atrakcyjności inwestycyjnej Bydgoszczy i właściwym podejściu miasta, ukierunkowanym na otwartość oraz zapewnienie możliwie najlepszych warunków do rozwijania biznesu, świadczą także liczne międzynarodowe wyróżnienia dla Bydgoszczy w biznesowych i branżowych rankingach. Za jedno z najważniejszych można uznać 1. miejsce w raporcie Banku Światowego „Doing Business in Poland 2015”, w którym niezależni eksperci uznali Bydgoszcz za miejsce, gdzie najłatwiej w kraju prowadzi się działalność gospodarczą. Bydgoszcz otrzymała też dwukrotnie nagrodę CEE Shared Services and Outsourcing Award w 2016 r. i 2019 r. w kategorii nowych lokalizacji dla centrów usług wspólnych. Jako miasto najbardziej przyjazne inwestorom została także nagrodzona w innych prestiżowych plebiscytach branży nieruchomości, jak CIJ Awards Poland czy Eurobuild Awards. Znalazła się również wśród liderów rankingu fDi Polish Cities of the Future 2019/20, w którym zespół analityczny Financial Times – fDi Intelligence przyjrzał się bliżej polskim miastom pod względem wskaźników świadczących o atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zdecydował o przyznaniu Bydgoszczy wyróżnienia w kategorii Top 10 Overall – Best for Human Capital and Lifestyle. Powyższą listę dopełnia dobra pozycja w zestawieniu miast przyjaznych dla biznesu z regionu centralnej i wschodniej Europy, opracowanym w 2019 r. przez Emerging Europe, gdzie Bydgoszcz znalazła się w ścisłej czołówce w takich kategoriach, jak klimat biznesowy (2. miejsce), potencjał gospodarczy (7. miejsce) oraz wsparcie biznesu ze strony władz lokalnych (7. miejsce).

Atrakcyjna oferta terenów inwestycyjnych, wciąż rozbudowywana i modernizowana infrastruktura, przyjazny klimat do życia i prowadzenia biznesu, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry sprawiają, że Bydgoszcz jest dla inwestorów rynkiem mającym ogromny potencjał do dalszego wzrostu.