Bydgoszcz - nr 1 dla biznesu

Bydgoszcz najlepszym miastem do inwestycji wg niezależnego raportu Banku Światowego „Doing Business in Poland 2015"

Bydgoszcz to miasto, które od zawsze było ważnym ośrodkiem gospodarczym kraju. Niegdyś działała tu jedyna w Królestwie Polskim mennica, a miasto było jednym z największych eksporterów zboża. Dziś pieniądze „robią” lokalni przedsiębiorcy i zagraniczni inwestorzy, a Bydgoszcz jest siedzibą wielu renomowanych i liczących się na świecie firm. Bydgoszcz przyciąga inwestorów zdywersyfikowaną strukturą gospodarki. Silna jest tu branża chemiczna, narzędziowa i przetwórstwa tworzyw sztucznych. W Bydgoszczy funkcjonują czołowe firmy tych sektorów: Unilever Polska S.A., Neupack Polska Sp z o.o., PRETTL Adion Polska Sp. z o.o., Wentworth Tech Sp. z o.o., Tyco Electronics Polska Sp. z o.o., Minda KTSN Plastic and Tooling Solutions Sp. z o.o. i inne.

 

W Bydgoszczy rozwija się także przemysł elektromaszynowy i elektroniczny. Działa tu PESA Bydgoszcz S.A. – lider na rynku pojazdów szynowych, którego produkty jeżdżą po wielu krajowych i zagranicznych torach. Co więcej, Bydgoszcz zyskuje na znaczeniu jako ważny ośrodek usług biznesowych SSC/BPO. To właśnie u nas od wielu lat funkcjonuje lider branży telekomunikacyjnej – Nokia Corporation, który w Bydgoszczy uruchomił Globalne Centrum Zarządzania Sieciami oraz czołowy operator na rynku usług informatycznych – Atos, którego pracownicy zostali uznani za najlepszych i najbardziej efektywnych w całym koncernie. Nie można zapomnieć o licznych centrach rozliczeniowo-finansowych, które działają na terenie naszego miasta, jak Livingston International – jeden z globalnych liderów branży, czy centrum rozliczeniowe jednego z czołowych polskich banków – Banku Pocztowego.

 

Oprócz powyższych atutów, atrakcyjność inwestycyjna Bydgoszczy to zasługa m. in. konkurencyjnego, w porównaniu z innymi miastami poziomu wynagrodzeń, dostępności wykwalifikowanej kadry inżynierów, ekonomistów i specjalistów IT, odpowiednio przygotowanych terenów pod inwestycje oraz proinwestycyjnej i otwartej polityki władz miasta. O przedsiębiorczości i pracowitości lokalnego społeczeństwa świadczy relatywnie niska stopa bezrobocia. Nic zatem dziwnego, iż wiele krajowych i zagranicznych firm prowadzi tu z sukcesem swój własny biznes, dając tym samym miastu najlepszą rekomendację.

Bydgoszcz - najważniejsze informacje

 • jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem, zyskującym ogromne znaczenie ponadregionalne w wielu dziedzinach, m.in. administracji, nauce, gospodarce, kulturze i sporcie,
 • to największe miasto  województwa  kujawsko-pomorskiego,  liczące ponad 350 tys. mieszkańców – ósme największe miasto w Polsce,
 • ponad 1,1 mln osób mieszkających w promieniu 50 km od centrum miasta,
 • usytuowane w północno-centralnej części Polski, na skrzyżowaniu istotnych dróg krajowych i tras kolejowych, które łączą ze sobą Warszawę, Trójmiasto oraz Poznań, Śląsk i Wybrzeże, wschód i zachód kraju, a także drogi wodnej łączącej Berlin z Kaliningradem,
 • międzynarodowy Port Lotniczy zlokalizowany 3,5 km od centrum miasta, a także dostęp do lotnisk w Poznaniu oraz w Gdańsku,
 • młodzi, doskonale wykształceni mieszkańcy,
 • 10 uczelni wyższych, w tym 2 prestiżowe uniwersytety, mury bydgoskich uczelni co roku opuszcza ok. 9 tys. absolwentów kierunków ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, językowych, medycznych i muzycznych,
 • jedyna w województwie międzynarodowa szkoła dla dzieci oficerów wojsk NATO i zagranicznych menadżerów,
 • wielokrotnie nagradzane za atrakcyjność dla inwestorów, poparta wysoką oceną ratingową,
 • liczne oferty inwestycyjne, doskonałe otoczenie biznesu, a także solidne zaplecze naukowe skorelowane z sektorem przedsiębiorców, sprzyjające powstawaniu innowacyjnych projektów,
 • niższe niż w innych miastach koszty pracy, atrakcyjne tereny inwestycyjne pod względem cen, dostępnych lokalizacji, uzbrojonych nieruchomości oraz lokali biurowych,
 • dywersyfikacja gospodarki pozwala na nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi branżami oraz odpowiednie dostosowanie się do stale zmieniających się tendencji makroekonomicznych,
 • profesjonalna obsługa inwestora i pomoc w wypełnianiu wszelkich formalności,
 • atrakcyjne dla mieszkańców – korzystne ceny nieruchomości oraz mieszkań, różnorodna oferta kulturalno-wypoczynkowa, rozbudowana baza sportowa, w tym m.in. pole golfowe, stok narciarski, lodowisko a także liczne imprezy sportowe, muzyczne i wiele więcej,
 • nazywane zielonym miastem, jako drugie pod względem ilości terenów zielonych miejsce w kraju.
fontanna1

Miasto bardzo kulturalne

Bydgoszcz to miasto, które celebruje sztukę. Słynie przede wszystkim z kultury muzycznej, organizowane są tu znane na całym świecie festiwale muzyczne i operowe. Bydgoska opera jest jedną z największych w kraju, a filharmonia z doskonałą akustyką swojej sali zaliczana jest do najlepszych w całej Europie. Bydgoszcz to także kultura teatralna, odbywa się tu corocznie jedyny w Polsce Festiwal Prapremier. Miłośnikom malarstwa, grafiki, fotografii i ciekawych eksponatów polecamy bydgoskie muzea i galerie, które imponują bogatymi zbiorami.

 

Bydgoszcz nie boi się stawiać czoła nowym wyzwaniom i chętnie podejmuje rolę gospodarza nierzadko nowatorskich imprez. W samym sercu miasta – na Wyspie Młyńskiej oraz na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku – enklawie 830 ha leśnej zieleni, organizowane są przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta i gości z całego świata. Wydarzenia, które przyciągają międzynarodową publikę to między innymi Bydgoski Festiwal Muzyczny czy Bydgoski Festiwal Operowy. Zwolennicy bardziej kameralnych „spotkań z kulturą” mogą odpocząć od zgiełku i codzienności w bydgoskich klubach muzycznych i kawiarniach artystycznych, gdzie odbywają się liczne koncerty, spotkania z artystami, a także poezją. Bydgoszcz to miasto, gdzie kultura mieni się różnymi barwami i przejawia w różnorodnych dźwiękach i obrazach.

Imprezy kulturalne w Bydgoszczy

 • Festiwal Prapremier – organizowany corocznie, gości prapremierowe spektakle teatrów polskich i europejskich,
 • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego – organizowany od 1961, co trzy lata przez Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego przy współudziale Filharmonii Pomorskiej oraz Akademii Muzycznej; jego celem jest upowszechnianie twórczości Ignacego Jana Paderewskiego; jest to jeden z pięciu polskich konkursów muzycznych będących członkiem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie oraz Fundacji Alink-Argerich,
 • Bydgoski Festiwal Operowy – organizowany corocznie od 1994 r. jest jedynym w kraju przeglądem najciekawszych przedstawień baletowych i muzycznych,
 • Międzynarodowy Kongres i Festiwal Musica Antiqua Europae Orientalis – odbywający się od 1966r., w cyklu trzyletnim, festiwal różnych kultur muzycznych,
 • Bydgoski Festiwal Muzyczny – organizowany corocznie, jego głównym celem jest promocja kultury wysokiej ze szczególnym uwypukleniem polskiej twórczości, w tym zapomnianych utworów muzycznych polskich kompozytorów,
 • Bydgoskie Impresje Muzyczne – jest to jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie festiwal o takiej różnorodności muzycznej. W ciągu kilku dni odbywa się kilkanaście koncertów w salach koncertowych i w plenerze, nie tylko w mieście ale i regionie. Do udziału w festiwalu kwalifikowane są chóry i orkiestry kameralne, zespoły muzyki dawnej, instrumentalne i wokalno-instrumentalne zespoły muzyki jazzowej i rozrywkowej oraz zespoły folklorystyczne,
 • Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” – jest to znany festiwal wodniaków, podczas którego odbywają się regaty, liczne wystawy, warsztaty, koncerty i happeningi.

Młode, wyedukowane społeczeństwo

Bydgoszcz to miasto ludzi młodych, ambitnych, chętnie rozwijających swoje umiejętności i podnoszących swoje kwalifikacje. Nic więc dziwnego, iż działa tu 10 uczelni wyższych. Corocznie mury bydgoskich uczelni opuszcza blisko 9 tys. specjalistów: inżynierowie, pedagodzy, ekonomiści, informatycy, lekarze, muzycy i inni eksperci.

 

Dynamicznie rozwijają się tu uniwersytety i profilowane uczelnie, wśród których najważniejsze to: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (www.ukw.edu.pl), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, będący renomowaną i jedyną w regionie uczelnią integrującą nauki rolnicze i techniczne (www.utp.edu.pl), Wyższa Szkoła Gospodarki (www.wsg.byd.pl) i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (www.cm.umk.pl). Ponadto dumą miasta jest jedyna w regionie uczelnia muzyczna – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego (www.amuz.bydgoszcz.pl).
To miejsce, gdzie przedstawiciele świata nauki i biznesu podają sobie ręce i wspólnie pracują na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki. To miejsce, gdzie ludzie nauki i biznesu podejmują inicjatywy mające zwiększyć konkurencyjność oraz innowacyjność naszego regionu. To miejsce, gdzie młodzi zdobywają wykształcenie znajdujące przełożenie na rynku pracy.  Wreszcie Bydgoszcz to miejsce, gdzie działa Regionalne Centrum Innowacyjności – centrum informacji patentowej, normalizacyjnej i technicznej, odpowiedzialne za nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między światem nauki i gospodarką, a także inicjowane i wdrażanie przedsięwzięć związanych z transferem technologii, wiedzy i know-how w regionie.

Edukacja międzynarodowa w Bydgoszczy

 • International School of Bydgoszcz to funkcjonująca w Bydgoszczy i jednocześnie jedyna w regionie szkoła międzynarodowa, posiadająca uprawnienia do wystawiania świadectw uznawanych na całym świecie. Założona dla dzieci oficerów wojsk NATO, kształci zarówno zagraniczne, jak i polskie dzieci (www.isob.ukw.edu.pl).
 • IX LO w Bydgoszczy to jedyna szkoła w naszym województwie, która przygotowuje uczniów do międzynarodowej matury – International Baccalaureate IB. Dyplom ten stanowi przepustkę do świata i jest uznawany przez najlepsze uczelnie w Europie i nie tylko (www.lo9gim17.pl).
 • Działające pod pieczą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców – Polish Teaching Centre for Foreigners oferuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców o różnym stopniu zaawansowania i intensywności (www.ukw.edu.pl – zakładka „Nauka” – „Język polski dla obcokrajowców”).
 • Bydgoskie uczelnie wyższe są uczestnikami Europejskich Programów Międzynarodowych, jak Erasmus, CEEPUS, czy Leonardo da Vinci, zawierają też umowy z uczelniami zagranicznymi, przyjmują gości zagranicznych.

Ciekawe strony

Bydgoszcz na sportowo

Bydgoszcz posiada znakomite warunki dla rozwoju sportu. Dzięki korzystnemu położeniu wśród cieków wodnych: Brdy, Wisły i Kanału Bydgoskiego, głęboko zakorzenionym tradycjom sportowym, a także światowej klasy infrastrukturze sportowej, nasz gród urasta do rangi „miasta sportu”.

 

Mieszkańcy naszego miasta mogą zadbać o własną kondycję i dobre samopoczucie korzystając z szeroko rozbudowanej infrastruktury sportowej. Mają do swojej dyspozycji korty tenisowe, pola golfowe, baseny, stadiony, hale sportowe, strzelnice, kręgielnie, skate parki, tor regotowy, łuczniczy, żużlowy, kartingowy, a także kluby fitness i siłownie. Miłośnikom rekreacji i sportu na świeżym powietrzu Bydgoszcz oferuje ponad 830 ha parków i terenów zielonych. Szczególnie polecamy Leśny Park Kultury i Wypoczynku, gdzie działa Całoroczne Centrum Rekreacji, w skład którego wchodzą: Akademia Golfa, stok narciarski, ścianka do wspinaczki oraz wypożyczalnia rowerów, rolek i deskorolek.  Dla chcących zwiedzić Bydgoszcz z siodełka zapraszamy do korzystania z Bydgoskich Rowerów Aglomeracyjnych. Natomiast osoby, które chciałyby zobaczyć Bydgoszcz z poziomu wody, mogą skorzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego znajdującego się w Przystani Bydgoszcz oraz z kursujących po Brdzie i Kanale Bydgoskim od początku maja do września bydgoskich tramwajów wodnych.

Translate »