Od wielu lat Bydgoszcz jest centrum przemysłowym województwa kujawsko-pomorskiego. Silny i wciąż rozwijający się sektor produkcyjny zatrudnia niemal połowę wszystkich osób pracujących w mieście, a industrialna przeszłość Bydgoszczy stanowi ważny kontekst dla tworzenia współczesnego klimatu gospodarczego miasta. Lokalna gospodarka opiera się na takich branżach, jak: elektromaszynowa, środków transportu, narzędziowa i przetwórstwa tworzyw sztucznych, zbrojeniowa, elektroniczna, telekomunikacyjna czy spożywcza, a bydgoskie przedsiębiorstwa z sukcesem operują na europejskich i światowych rynkach, dołączając do grona liderów w swoich branżach. Walory inwestycyjne miasta są doceniane nie tylko przez polskich, lecz także przez wielu zagranicznych inwestorów.

Dobrze rozwinięty bydgoski sektor przemysłowy odgrywa dominującą rolę w regionalnym eksporcie. Dziś w Bydgoszczy rozwija się nowoczesna produkcja i technologia, a wytwory lokalnych firm trafiają do klientów z całego świata. Dodatkowo, rozwój i umiędzynarodowienie sektora aktywnie wspierają działania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej, posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego.

Dowiedz się więcej o sektorze produkcyjnym w Bydgoszczy.