Ważnym aspektem dla inwestorów jest dostęp do odpowiednich zasobów ludzkich i kompetencji. Również w tym zakresie bydgoski rynek jest dla nich atrakcyjny. Obecność ok. milionowej populacji w promieniu 50 km stawia miasto w uprzywilejowanej pozycji pod kątem dostępności kadry pracowniczej.

Bydgoszcz posiada także atrakcyjną ofertę edukacyjną i bazę akademicką. Na zlokalizowanych tu uczelniach kształci się ponad połowa ogólnej liczby studentów w województwie kujawsko-pomorskim. Dla inwestorów ważny jest ponadto profil kształcenia, który dostosowany jest tu w dużej mierze do potrzeb lokalnej gospodarki, a dodatkowym atutem jest techniczny profil edukacji w bydgoskich szkołach średnich.

Miasto wspiera też współpracę instytucji edukacyjnych ze środowiskiem biznesowym. Bydgoscy uczniowie i studenci korzystają z atrakcyjnych programów klas patronackich czy kierunków kształcenia tworzonych we współpracy z firmami inwestującymi w mieście – to kursy nastawione na praktyczne umiejętności, pożądane przez lokalnych pracodawców. Z kolei wykwalifikowana kadra menedżerska może dokształcać się na studiach podyplomowych z obszaru finansów i księgowości, IT, logistyki czy zarządzania, realizowanych przez uczelnie w ścisłej współpracy z firmami z poszczególnych branż. Miasto posiada rozwiniętą bazę technologiczną i naukową, co stanowi ważny argument dla kolejnych firm rozważających ulokowanie swoich oddziałów w mieście nad Brdą.