UWAGA:

Nabór wniosków o Pożyczkę na Zmianę Modelu Biznesowego został wstrzymany, ponieważ złożone do tej pory wnioski wyczerpują dostępne środki.

 

O ewentualnym wznowieniu naboru będziemy informować na naszej stronie.

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 biura Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego są zamknięte. Prosimy o kontakt mailowy oraz telefoniczny (prosimy dzwonić w godz. 10:00-13:00).

 

Dane kontaktowe do poszczególnych biur można znaleźć TUTAJ

 

Biuro w Bydgoszczy: bydgoszcz@kpfp.org.pl,  telefon kontaktowy: 500 293 448 (hasła w przypadku zabezpieczenia przesyłanych dokumentów prosimy przekazywać SMS na nr telefonu: 500 293 448, 572 572 029)

Dla kogo:

 

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Warunki pożyczki:

  • kwota pożyczki od 100 000 zł do 1 000 000 zł;
  • maksymalny okres spłaty pożyczki – 84 miesiące;
  • oprocentowanie pożyczek:

– od 0,49 % dla inwestycji w projekty do 500 000 zł oraz dla inwestycji w obszarze  inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego do 1 000 000 zł;

– od 1,58% do 1,98% dla pozostałych;

Dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę, działających do 24 miesięcy i wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 4,98%.

 

Zalety pożyczki:

 

  • brak prowizji i opłat związanych z uruchomieniem pożyczki
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy

 

Zakres finansowania:

  • inwestycje z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

– usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie;

– usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

  • umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej:

– działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych;

– działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.

 

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe (w tym także budowy i remonty) oraz wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe (do 10% kwoty pożyczki), zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych (do 10% kwoty pożyczki), finansowanie szkoleń pracowników (do 10% kwoty pożyczki).

Dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo klikając w niniejszy link.