Dla kogo:

 

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Warunki pożyczki:

 

  • kwota pożyczki od 300 000 zł do 1 000 000 zł
  • maksymalny okres spłaty pożyczki – 84 miesiące
  • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy
  • oprocentowanie pożyczek

 

– 0,93 %  dla projektów do 500.000,00 zł oraz dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego

– od 2,45% do 2,85 % dla pozostałych

 

Zalety pożyczki:

 

  • brak prowizji i opłat związanych z uruchomieniem pożyczki
  • brak wymaganego wkładu własnego

 

Zakres finansowania:

 

  • umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej:

– działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych;

– działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.

 

  • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

– usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie;

– usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

 

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe (w tym także budowy i remonty) oraz wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe (do 10% kwoty pożyczki), zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych (do 10% kwoty pożyczki), finansowanie szkoleń pracowników (do 10% kwoty pożyczki).

Skontaktuj się z nami pod adresem mailowym marketing@barr.pl lub numerem telefonu +48 885 550 184.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail