Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. respektuje w pełni prawo do prywatności wszystkich użytkowników niniejszego serwisu, których obowiązuje polityka prywatności opublikowana na niniejszej stronie. Spółka zastrzega sobie prawo do jej zmiany, przy zachowaniu zasady nieudostępniania danych użytkowników osobom trzecim. Wszelkie inne wykorzystanie lub przetwarzanie powyższych danych (dla celów marketingowych lub innych) może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika serwisu lub gdy obowiązek ujawnienia takich danych nakłada na właściciela serwisu obowiązujące prawo.

 

W celu lepszego funkcjonowania serwisu niektóre jego elementy mogą przekazywać do przeglądarki niewielkie pliki tekstowe tzw. cookies, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Są one nieszkodliwe dla danych i nie zawierają żadnych informacji pozwalających innym na kontakt z użytkownikiem. Może on także wyłączyć zapisywanie cookies na swoim urządzeniu lub ustawić przeglądarkę do informowania o ich przesyłaniu.