Dla kogo: JST, Okres: czerwiec 2016 r. - czerwiec 2023 r.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje jako partner projekt pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, a partnerami projektu są miasta prezydenckie województwa kujawsko-pomorskiego, tj. Bydgoszcz, reprezentowana przez BARR , Gmina Miasto Toruń, Gmina-Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław, a także Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu

Projekt ma za zadanie zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa. Jednym z głównych celów jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą województwa, co może przyczynić się do pozyskania inwestorów, którzy zainwestują swój kapitał na terenie województwa, a szczególnie na terenach partnerów projektu, w tym Miasta Bydgoszczy.

Działania w ramach projektu

W ramach realizowanego projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

  • udział w targach o charakterze inwestycyjnym i konferencjach branżowych,
  • ogólnopolska kampania w prasie branżowej promująca potencjał inwestycyjny poszczególnych partnerów,
  • Ogólnopolska kampania billboardowa promująca tereny inwestycyjne partnerów,
  • Wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych Partnerów,
  • Przygotowanie filmu promującego,
  • Emisja ogólnopolska filmu promocyjnego,
  • organizacja własnych wydarzeń promocyjnych partnerów poświęconych m.in. promocji gospodarczej i terenów inwestycyjnych.

Dodatkowe informacje

Wartość projektu wynosi 23 433 537,40 zł, z czego 19 918 506,58 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2016 r. – 30 czerwca 2023 r.

Kalendarium

Translate »