Dla kogo: Przedsiębiorstwa sektora MŚP, Okres: 2018-2021

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., w ramach konsorcjum z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym, IPH oraz TARR realizowała Umowę Operacyjną dotyczącą Instrumentu Finansowego – Pożyczki na zmianę modelu biznesowego. Jej celem było wsparcie przedsiębiorców sektora MSP z województwa kujawsko-pomorskiego preferencyjną pożyczką wprowadzających nowe modele biznesowe do swoich przedsiębiorstw.

Dla kogo:

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunki pożyczki:

  • kwota pożyczki od 100 000 zł do 1 000 000 zł,
  • maksymalny okres spłaty pożyczki – 84 miesiące,
  • oprocentowanie pożyczek:

– od 0,49 % dla inwestycji w projekty do 500 000 zł oraz dla inwestycji w obszarze  inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego do 1 000 000 zł,

– od 1,58% do 1,98% dla pozostałych,

Dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę, działających do 24 miesięcy i wykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 4,98%.

 

Zalety pożyczki:

  • brak prowizji i opłat związanych z uruchomieniem pożyczki,
  • brak wymaganego wkładu własnego,
  • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy.

 

Zakres finansowania:

  • inwestycje z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

– usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie,

– usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

  • umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej:

– działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych;

– działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.

 

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe (w tym także budowy i remonty) oraz wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe (do 10% kwoty pożyczki), zakup gruntów zabudowanych i niezabudowanych (do 10% kwoty pożyczki), finansowanie szkoleń pracowników (do 10% kwoty pożyczki).

Translate »