Dla kogo: -, Okres: 2016 r.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., realizuje projekt pn.: „Zawodowy rozbieg. Staże i praktyki jako profesjonalna forma wsparcia kształcenia zawodowego”. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych oraz lepsze dostosowanie ich umiejętności praktycznych i wiedzy zawodowej do wymagań i oczekiwań pracodawców, dzięki uczestnictwu w stażach i praktykach zawodowych wykraczających poza zakres standardowego kształcenia zawodowego.

Projekt przewiduje organizację miesięcznych staży i praktyk dla 166 uczniów. W realizacji tego przedsięwzięcia BARR współpracuje z następującymi bydgoskimi szkołami:

• Zespołem Szkół Elektronicznych,
• Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1,
• Zespołem Szkół Gastronomicznych,
• Zespołem Szkół Budowlanych,
• Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 5,

a także z kilkudziesięcioma pracodawcami z Bydgoszczy i okolic.

Wartość projektu, zgodnie z umową o dofinasowanie, wynosi 541.656,25 złotych, z czego 460.407,81 złotych stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 54.165,62 złotych to dotacja z budżetu państwa, a 27.082.82 złotych to wkład własny Agencji.

Trwa rekrutacja do projektu!

Termin: 2 maja 2016 r.


Button 2

Zawodowy rozbieg na mecie. Czas na podsumowanie!

Termin: 3 październik 2016 r.


Button 2

Translate »