Dla kogo: -, Okres: 2017 r. - 2018 r.

Od października 2017 Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaangażowana była w realizację projektu w ramach programu Horyzont 2020, zatytułowanego „SCALESCRAPERS – how to support the growth of scale-ups to only sky is the limit”. Jego celem było wypracowanie rekomendacji dla instytucji otoczenia biznesu oraz twórców polityk z zakresu przedsiębiorczości, dotyczących poprawy systemu wsparcia dla tzw. przedsiębiorstw skalowalnych (scale-up), które według analiz rynkowych mają znaczący wpływ na rozwój rynku pracy i gospodarki.

 

W projekt, poza BARR, zaangażowane były instytucje z Polski (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego), Słowenii (Park Technologiczny Lubljana, Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu w Mariborze) oraz Węgier (Regionalna Agencja Innowacyjności z Székesfehérvár).

 

W trakcie realizacji projektu partnerzy, między innymi, odbyli wzajemne wizyty studyjne, służące wymianie wiedzy i doświadczeń oraz przeprowadzili badania dotyczące potrzeb szybko rozwijających się mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Realizacja projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończyła się w czerwcu 2018 r.

 

Poniżej prezentujemy efekt końcowy realizacji projektu, czyli Design Options Paper – dokument zawierający analizę sytuacji oraz rekomendacje, dotyczące sytuacji przedsiębiorstw skalowalnych i ich instytucjonalnego wsparcia w Polsce, oraz na Słowenii i Węgrzech. Prezentowana wersja jest dostępna w języku angielskim. Trwają prace nad jej tłumaczeniem na język polski.

 

Pobierz dokument: Design Options Paper (PDF)

Maribor gościł uczestników projektu SCALESCRAPERS

 

Termin: 12-13 grudnia 2017 r.


Button 2

Translate »