Dla kogo: -, Okres: 2016 r. - 2020 r.

Z początkiem maja Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu, którego celem jest wspieranie proinnowacyjnych postaw wśród młodych przedsiębiorców. Poza BARR, w projekt pn. „Young and Innovative: how to help young entrepreneurs be more innovative – a peer learning project”, zaangażowane są następujące instytucje otoczenia biznesu:

 

  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego,
  • Technoloski Park Ljubljana ze Słowenii,
  • Central Transdanubian Regional Innovation Agency z Węgier.

 

Przez najbliższe 7 miesięcy członkowie tego międzynarodowego konsorcjum będą wzajemnie wymieniać się doświadczeniami w zakresie pobudzania innowacyjności wśród przedsiębiorców, prezentować i poznawać dobre praktyki w tym obszarze, a także wspólnie pracować nad dokumentem zawierającym rekomendacje, dotyczące poprawy efektywności systemów wsparcia innowacyjności w naszych krajach.

 

Projekt jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu wsparcia badań naukowych i innowacji.

Rezultat projektu – Design Options Paper

 

Termin: 25 listopada 2016 r.


Button 2

Podsumowanie projektu „Young and Innovative”

 

Termin: 8 – 9 listopada 2016 r.


Button 2

Kolejne spotkanie konsorcjum projektowego

 

Termin: 26 – 27 września 2016 r.


Button 2

Drugie spotkanie w ramach projektu

 

Termin: 22 – 23 sierpnia 2016 r.


Button 2

Międzynarodowe spotkanie instytucji otoczenia biznesu

 

Termin: 14 -15 czerwca 2016 r.


Button 2

Translate »